Tokuaki

tech analysis of 1177

HKEX:1177   SINO BIOPHARMACEUTICAL
need to wait for 3 days.