G_STOCK

20210630 恆生指數

TVC:HSI   恆生指數
20210630恆生指數
前文回顧6月29日
今日恆指之後半日市開始大概做29,366點之後嘗試過升去29,394點附近之後馬上回落收市報29,268點跌19點,暫時行指世頭係不變嘅都係有機會上次29,500點至29,600點嘅水平,明天恆指結算應該結算後自有分曉! 所以暫時以不變應萬變當橫行區處理,橫行區上通頂同下通頂就係圖中所畫嘅紅線! 暫時結算之後應該要小心謹慎,今日個股體育館承接呢幾日嘅強勢、電力股係十分標青的, 既然升得電力股個市係更加需要小心!另外都監視緊科技股究竟會不會已經見底但係暫時都未有落手嘅傾向,如果科技股升就好大機會成為恒生指數再上的原動力了,如果科技股唔係今次之後再上嘅動力就好大機會係有幾有A股帶動!

今日半日市在不夠數據下,可看下
2238
9969
2333
425

6月30日
昨天恒生指數開市29,291點高位開始差唔多係最低位收市,低位28,924點收市係28,994點跌274點,昨天差不多是由頭跌到尾的,如果用小時圖看出咗6枝陰燭,恆指都比較弱一點。 都是呢一句暫時當橫行區處理先,暫時會在我之前畫兩條紅線之間上下波動下面支持通道位為27,900點附近推高咗少少(而家200天平均線大概喺27,500點附近, 和橫行支持區(27505)差不多係一樣,我諗七月份應該會見真章㗎啦,是龍定是蟲好快知道;個人是淡多一點的, 雖然這幾天是試29500附近的位, 但是個人覺得有機會炒高派貨多一點...
昨天個股方面物管股同埋個別手機股有啲異動的,今日可看下
9922 (破位中)
9911 => 回緊番落去
6098 (陽燭突看測試了)
6993 (橫行了一段留意中)
1186 (中線)
390 (中線)

開市準備寫了:有需要留意動態POST

如果我寫嘅嘢對於你有少少共鳴嘅話, 或幫到你的話, 請like一like 或分一分享
共勉之 - 市場職人 GSTOCK

如果想看在下的即市資訊,請FOLLOW 在下IG 或FACEBOOK 啦. 謝謝支持!
https://www.facebook.com/GStock888

https://www.instagram.com/gstock888/

市場職人 - GSTOCK888
免責聲明

這些資訊和出版物並不意味著也不構成TradingView提供或認可的金融、投資、交易或其他類型的意見或建議。請在使用條款閱讀更多資訊。