G_STOCK

20210727 恆生指數 Hang Seng Index HSI

看多
TVC:HSI   恆生指數
20210727 恆生指數 Hang Seng Index HSI
前文回顧
7月26日
星期五恒生指數開市報27740.2,在全日高位開市,之後低位見27,222點收市報27,321點跌401點,成交1396億。恒生指數已經大約最近4次測試250天線,箭嘴就是試的4日子,對於平均線來說越測試多次的話下破的機會率又會再變大,我相信這個簡單的道理各位讀者都會明白,所謂久攻必失,暫時預計下星期一有機會再測試250天線,下面短期支持為27,200點之後支持位為26,900點至26,850點,上面 短期 阻力位 為 27,400點,之後是27,600點,再之後是27,800點,由於未跌穿250天線暫時都預計是小橫行在27,000至到27,800點之間上落橫行,但係感覺上250天線應該好大機會跌穿,而最後嘅防守區暫時就係在7月9號的低位26,850點,下面嘅支持佢唔再講住因為跌穿26850先算,但係暫時劍指左25,600點附近(變緊的因為是圖中粉紅色嗰條線)(純粹估下,希望唔會見到。)如果有睇開我寫本頁知道,我再講多次短期反彈後抽頸線先(28000)之後再回落嘅機會係好大,中長線我係淡一點的,而今次由於下降趨勢一浪低於一浪嘅關係我加咗一對綠色線下降通道這樣就會清楚看到現在恆指有機會處於這條綠色嘅下降通道。暫時睇吓可唔可以炒股唔炒市,但係這幾天的HSI表現告訴我機會有點難一點,但至小編都會繼續找吓個個股趨勢看有冇得炒。

個股方面我都有啲Number嘅
688 (強過大市)
1211 (強過大市)
9996 (雖然天線但是都是陽燭)
9966 (雖然天線但是都是陽燭)
838 ( CUP AND HANDLE )
347, 323 (比大市強)

7月27日
今日恒生指數裂口低開26,825點之後彈了上26,878點之後一到尋底見26,177點收市報26,192點 下跌1129點,成交2682億,真係如昨天所寫的文章一樣向下突破250天線在成交配合之下向下突破再加上裂口低開威力十分之大,暫時如果指數唔過26,400點都應該唔會反彈,而彈嘅目標大概26,650點,之後係26,880點附近(比較難短期到掛),而下面嘅支持為26,150點在下面嘅支持為下跌通道綠色線底25,750點(變緊),之後就係長期上升通道粉紅色線為重要嘅支持,個人預計如果用平均線去睇而家現價距離平均線之間的距離都比較大好大機會會有一個小型嘅反彈去等待平均線回歸一個正常嘅差離值(S.D.)水平,簡單來講我睇會有反彈

在個股方面但是只有大概100隻股票係陽燭收市,顯示是十分之疲弱,而比較多的是公用股(2 3 6 8(mirror 股)...)和晶片股(981 580 1385)還有資源股(3993 323,仲有軍工2357,船仔2343 1919一類。另外我過濾了一點今天出陽燭的股票在文中的尾部可給各位知道這次跌市中的強者, 日後可作參考之用...

個股方面我都有啲Number嘅
上面講的號碼比較強的..

開市準備寫了:有需要留意動態POST

如果你都有自己的看法都可以在下面留言俾我,一起討論下可能大家在會進步或有得著

如果我寫嘅嘢對於你有少少共鳴嘅話, 或幫到你的話, 請like一like 或分一分享

共勉之 - 市場職人 GSTOCK888

陽燭股 (次序我分了少少先後跟今日的強度)
HK00981
HK01772
HK00189
HK01347
HK07500
HK03993
HK02357
HK00002
HK01385
HK00003
HK01776
HK00066
HK01091
HK00006
HK04246
HK02208
HK03958
HK07552
HK00008
HK01038
HK01193
HK00101
HK00323
HK01818
HK03833
HK02346
HK00826
HK07300
HK00580
HK01825
HK06878
HK02840
HK03360
HK00438
HK00177
HK06118
HK01987
HK03191
HK02169
HK07588
HK08566
HK02944
HK07299
HK06830
HK00408
HK00830
HK08367
HK08295
HK02180
HK01134
HK03788
HK01198
HK00187
HK01596
HK07333
HK02183
HK07261
HK00609
HK01503
HK02239
HK02231
HK03358
HK00184
HK00691
HK03081
HK01090
HK07336
HK03194
HK00088
HK02199
HK01085
HK01713
HK08569
HK02166
HK00255
HK02813
HK03019
HK08223
HK07373
HK01290
HK01561
HK07348
HK06033
HK01692
HK01051
HK03869
HK03399
HK08216
HK00875
HK01526
HK00226
HK01104
HK01847
HK00216
HK00222
HK09834
HK09086
HK01216
HK01543
HK01329
HK01969
HK07332


TVC:HSI
如果想看在下的即市資訊,請FOLLOW 在下IG 或FACEBOOK 啦. 謝謝支持!
https://www.facebook.com/GStock888

https://www.instagram.com/gstock888/

市場職人 - GSTOCK888

評論