BINGX:LINKUSDT   CHAINLINK / TETHER
| 想法 |

跌破支撐回踩
交易結束:目標達成: 跌破趨勢線 止損找回踩處 正確
評論: 均線 255 處

交易策略:
長線: 凱薩計畫(鈔底) [ 形態學 + 箱型 ]
中線: 專注計畫(波段) [ 123法則 + 形態學 ]
短線: 曙光計劃(15分) [ 123法則 + 形態學 ]

| LINE群 |

http://line.me/ti/g/kQvYGpfoIw

| BINGBON |

https://invite.bingbon.com/NWSMW8

| 派網 |

https://www.pionex.com/zh-TW/sign/ref/QnAEUMRK