kittle

NEL 23.02.2018

OSL:NEL   NEL ASA
28 0 0
Investtech publiserte nylig at Nel har brutt ut av synkende trend, men etter dags-grafen ser man at dette ikke er tilfelle. NEL ligger over 9-dager MA. Jeg ser et tilbakefall til en sted mellom 3.07 og 3.10 før den igjen vil prøve å bryte 3.16 ish             . Hele neste uke ser jeg en nedovertrend etter denne sterke uken.
ZH 繁體中文
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
AR العربية
首頁 股票篩選器 外匯信號搜索器 加密貨幣信號搜索器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表庫 功能請求 部落格 & 新聞 常見問題 幫助 & 維基 推特
個人檔案 個人檔案設定 帳戶和帳單 我的事件處理號碼 聯絡客服 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出