AdEx

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
ADXBTC AdEx / Bitcoin
0.005.90%0.000.000.003.461M買入BINANCE
ADXBTC AdEx / Bitcoin
0.006.90%0.000.000.00357.554K買入BITTREX
ADXBTC AdEx / Bitcoin
0.003.11%0.000.000.00212.541K賣出HUOBI
ADXETH AdEx / Ethereum
0.006.53%0.000.000.00168.820K買入BINANCE
ADXETH AdEx / Ethereum
0.002.37%0.000.000.0090.461K買入HUOBI
ADXBNB AdEx / Binance Coin
0.008.80%0.000.000.0065.185K買入BINANCE
ADXETH AdEx / Ethereum
0.003.72%0.000.000.0015.994K買入BITTREX
ADXETH AdEx / Ethereum
0.005.15%0.000.000.00131買入HITBTC
ADXBTC AdEx / Bitcoin
0.004.81%0.000.000.00128買入HITBTC
ADXUSDT AdEx / Tether
0.09-1.97%-0.000.090.081賣出HITBTC
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 尋求幫助 功能請求 部落格 & 新聞 常見問題 維基 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 尋求幫助 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出