AdEx

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
ADXBTC AdEx / Bitcoin
0.00-3.65%-0.000.000.00237.870K賣出BINANCE
ADXBTC AdEx / Bitcoin
0.00-2.26%-0.000.000.0086.445K賣出HUOBI
ADXETH AdEx / Ethereum
0.00-2.18%-0.000.000.0022.866K賣出BINANCE
ADXBTC AdEx / Bitcoin
0.00-3.01%-0.000.000.0017.738K賣出BITTREX
ADXETH AdEx / Ethereum
0.00-2.06%-0.000.000.005.768K強力賣出HUOBI
ADXBNB AdEx / Binance Coin
0.00-1.63%-0.000.000.005.714K賣出BINANCE
ADXETH AdEx / Ethereum
0.00-2.31%-0.000.000.001.156K強力賣出BITTREX
ADXBTC AdEx / Bitcoin
0.00-3.09%-0.000.000.00101強力賣出HITBTC
ADXUSDT AdEx / Tether
0.16-0.07%-0.000.160.1665賣出HITBTC
ADXETH AdEx / Ethereum
0.00-5.39%-0.000.000.0029賣出HITBTC
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 尋求幫助 功能請求 部落格 & 新聞 常見問題 維基 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 尋求幫助 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出