Algorand

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
使您的交易更上一層樓 開始免費試用
         
ALGOUSDTPERP Algorand / TetherUS PERPETUAL FUTURES
0.300.33%0.000.310.3012.446M買入BINANCE
ALGOUSDT Algorand / TetherUS
0.300.43%0.000.310.305.091M賣出BINANCE
ALGOBTC Algorand / Bitcoin
0.000.91%0.000.000.002.258M賣出BINANCE
ALGOBUSD Algorand / BUSD
0.300.63%0.000.310.30281.406K買入BINANCE
ALGOBNB Algorand / Binance Coin
0.011.52%0.000.010.0156.411K買入BINANCE
ALGOBTC Algorand / Bitcoin
0.000.51%0.000.000.0027.211K賣出BITTREX
ALGOUSD Algorand / US Dollar
0.300.02%0.000.310.3026.065K買入BITTREX
ALGOUSDT Algorand / Tether
0.300.47%0.000.310.3019.965K賣出KUCOIN
ALGOTUSD Algorand / TrueUSD
0.302.02%0.010.310.3013.915K買入BINANCE
ALGOBTC Algorand / Bitcoin
0.001.09%0.000.000.006.607K賣出HITBTC
ALGOUSDT Algorand / Tether
0.300.55%0.000.310.303.610K買入HITBTC
ALGOUSDT Algorand / Tether
0.302.27%0.010.310.303.476K買入BITTREX
ALGOETH Algorand / Ethereum
0.001.20%0.000.000.001.603K賣出HITBTC
ALGOETH Algorand / Ethereum
0.000.52%0.000.000.0011賣出KUCOIN
ALGOBTC Algorand / Bitcoin
0.000.92%0.000.000.001賣出KUCOIN
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 推薦朋友 網站規則 幫助中心 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 部落格 & 新聞 推特
概覽 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 代幣 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出