rep

Augur 幣

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
REPBTC Augur / Bitcoin
0.00-3.57%-0.000.000.007.370K賣出HITBTC
REPBTC Augur / Bitcoin
0.00-3.55%-0.000.000.007.161K賣出BINANCE
REPETH Augur / Ethereum
0.07-1.65%-0.000.070.075.795K賣出HITBTC
REPUSDT Augur / Tether
18.57-0.45%-0.0818.8818.553.648K賣出HITBTC
REPUSD Augur / Dollar
18.902.74%0.5019.7318.171.264K買入BITFINEX
REPBTC Augur / Bitcoin
0.00-3.09%-0.000.000.00918賣出BITTREX
REPBNB Augur / Binance Coin
0.56-2.42%-0.010.580.55756賣出BINANCE
REPETH Augur / Ethereum
0.07-1.22%-0.000.070.07690賣出BINANCE
REPUSDT Augur / Tether USD
18.800.65%0.1218.9218.51626買入POLONIEX
REPETH Augur / Ethereum
0.07-1.59%-0.000.070.07266賣出BITTREX
REPBTC Augur / Bitcoin
0.00-4.29%-0.000.000.00153賣出POLONIEX
REPETH Augur / Ethereum
0.07-0.99%-0.000.070.07149賣出BITFINEX
REPBTC Augur / Bitcoin
0.00-2.83%-0.000.000.0045賣出BITFINEX
REPETH Augur / Ethereum
0.07-0.50%-0.000.070.0738賣出POLONIEX
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 尋求幫助 功能請求 部落格 & 新聞 常見問題 維基 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 尋求幫助 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出