rep

Augur 幣

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
REPBTC Augur / Bitcoin
0.000.11%0.000.000.0010.704K賣出HITBTC
REPUSDT Augur / Tether
9.62-2.50%-0.259.949.625.004K賣出HITBTC
REPBTC Augur / Bitcoin
0.00-0.21%-0.000.000.002.234K賣出BINANCE
REPETH Augur / Ethereum
0.05-0.73%-0.000.050.05998買入HITBTC
REPETH Augur / Ethereum
0.05-1.12%-0.000.050.05462買入BINANCE
REPBTC Augur / Bitcoin
0.000.21%0.000.000.00180賣出BITTREX
REPETH Augur / Ethereum
0.05-1.38%-0.000.050.05160買入BITTREX
REPUSD Augur / Dollar
9.99-2.49%-0.269.999.53130賣出BITFINEX
REPETH Augur / Ethereum
0.053.73%0.000.050.0562買入BITFINEX
REPBTC Augur / Bitcoin
0.001.10%0.000.000.0018賣出BITFINEX
REPBNB Augur / Binance Coin
0.370.35%0.000.370.3616賣出BINANCE
REPBTC Augur / Bitcoin
0.001.10%0.000.000.009賣出POLONIEX
REPUSDT Augur / Tether USD
9.71-0.44%-0.049.719.711賣出POLONIEX
REPETH Augur / Ethereum
0.05-0.49%-0.000.050.050買入POLONIEX
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 尋求幫助 功能請求 部落格 & 新聞 常見問題 維基 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 尋求幫助 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出