rep

Augur 幣

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
REPBTC Augur / Bitcoin
0.00-0.44%-0.000.000.006.294K買入BINANCE
REPBTC Augur / Bitcoin
0.00-0.76%-0.000.000.004.450K買入HITBTC
REPUSDT Augur / Tether
13.53-2.26%-0.3113.9613.492.023K買入HITBTC
REPETH Augur / Ethereum
0.080.09%0.000.080.08428買入HITBTC
REPBTC Augur / Bitcoin
0.000.04%0.000.000.00327買入BITTREX
REPETH Augur / Ethereum
0.080.90%0.000.080.08316買入BINANCE
REPBTC Augur / Bitcoin
0.00-0.12%-0.000.000.00107買入POLONIEX
REPETH Augur / Ethereum
0.08-0.25%-0.000.080.086買入BITTREX
REPUSDT Augur / Tether USD
13.63-2.07%-0.2913.9713.596買入POLONIEX
REPBTC Augur / Bitcoin
0.00-0.48%-0.000.000.006強力買入BITFINEX
REPETH Augur / Ethereum
0.08-4.85%-0.000.080.081買入BITFINEX
REPUSD Augur / Dollar
14.65-0.14%-0.0214.6514.651強力買入BITFINEX
REPETH Augur / Ethereum
0.080.50%0.000.080.081買入POLONIEX
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 節目 如何運作 圖表功能 價格 推薦朋友 網站規則 幫助中心 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 部落格 & 新聞 推特
概覽 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出