rep

Augur 幣

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
REPBTC Augur / Bitcoin
0.000.15%0.000.000.0012.620K買入BINANCE
REPUSDT Augur / Tether
11.850.43%0.0512.1711.762.893K買入HITBTC
REPBTC Augur / Bitcoin
0.000.41%0.000.000.002.371K買入HITBTC
REPBTC Augur / Bitcoin
0.000.53%0.000.000.001.148K買入BITTREX
REPETH Augur / Ethereum
0.06-0.50%-0.000.070.061.026K強力買入BINANCE
REPBTC Augur / Bitcoin
0.000.66%0.000.000.00967買入POLONIEX
REPETH Augur / Ethereum
0.060.56%0.000.070.06215強力買入HITBTC
REPUSDT Augur / Tether USD
12.052.13%0.2512.1011.91170買入POLONIEX
REPBTC Augur / Bitcoin
0.000.42%0.000.000.00119買入BITFINEX
REPETH Augur / Ethereum
0.061.72%0.000.070.0641強力買入BITTREX
REPETH Augur / Ethereum
0.06-0.19%-0.000.070.0616強力買入POLONIEX
REPUSD Augur / Dollar
11.98-4.24%-0.5311.9811.981買入BITFINEX
REPETH Augur / Ethereum
0.061.82%0.000.060.060買入BITFINEX
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 節目 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 幫助中心 推薦朋友 功能請求 部落格 & 新聞 常見問題 維基 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出