bnb

Binance Coin

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
BNBUSDT Binance Coin / TetherUS
17.851.01%0.1817.9517.66334.189K買入BINANCE
BNBBTC Binance Coin / Bitcoin
0.00-1.40%-0.000.000.00173.640K賣出BINANCE
BNBUSD Binance Coin / USD Stablecoins
17.820.98%0.1717.9417.646.651K買入FTX
BNBETH Binance Coin / Ethereum
0.10-0.66%-0.000.100.105.790K強力賣出BINANCE
BNBUSDC Binance Coin / USD Coin
17.750.51%0.0917.9217.661.713K買入BINANCE
BNBBUSD Binance Coin / BUSD
17.760.67%0.1217.8917.641.372K買入BINANCE
BNBTUSD Binance Coin / TrueUSD
17.780.62%0.1117.9017.70364買入BINANCE
BNBPAX Binance Coin / Paxos Standard
17.760.51%0.0917.8917.70267買入BINANCE
BNBNGN Binance Coin / Nigerian Naira
6349.001.28%80.006359.006286.00242買入BINANCE
BNBBTC Binance Coin / Bitcoin
0.00-1.43%-0.000.000.0045賣出HITBTC
BNBTRY Binance Coin / Turkish Lira
106.070.39%0.41106.66105.9538買入BINANCE
BNBRUB Binance Coin / Russian Ruble
1118.310.70%7.741122.221118.3118買入BINANCE
BNBEUR Binance Coin / Euro
16.191.17%0.1916.2116.1511買入BINANCE
BNBETH Binance Coin / Ethereum
0.10-0.37%-0.000.100.102賣出HITBTC
BNBUSDS Binance Coin / StableUSD
17.800.21%0.0417.8017.801買入BINANCE
BNBUSDT Binance Coin / Tether
17.830.81%0.1417.8317.830買入HITBTC
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 節目 如何運作 圖表功能 價格 推薦朋友 網站規則 幫助中心 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 部落格 & 新聞 推特
概覽 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出