bnb

Binance Coin

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
BNBUSDT Binance Coin / TetherUS
22.32-7.99%-1.9425.2521.802.914M買入BINANCE
BNBBTC Binance Coin / Bitcoin
0.00-6.28%-0.000.000.001.302M買入BINANCE
BNBUSDTPERP Binance Coin / TetherUS PERPETUAL FUTURES
22.30-8.00%-1.9425.3021.781.241MBINANCE
BNBUSD Binance Coin / USD Stablecoins
22.32-7.90%-1.9125.2521.74672.898K買入FTX
BNBETH Binance Coin / Ethereum
0.09-0.52%-0.000.090.09105.412K賣出BINANCE
BNBBUSD Binance Coin / BUSD
22.23-8.29%-2.0125.2221.8148.918K買入BINANCE
BNBUSDC Binance Coin / USD Coin
22.22-8.08%-1.9525.2421.799.729K買入BINANCE
BNBTUSD Binance Coin / TrueUSD
22.27-8.00%-1.9425.2421.828.119K買入BINANCE
BNBPAX Binance Coin / Paxos Standard
22.27-8.17%-1.9825.2421.844.829K買入BINANCE
BNBBTC Binance Coin / Bitcoin
0.00-7.12%-0.000.000.002.886K買入HITBTC
BNBEUR Binance Coin / Euro
20.20-9.03%-2.0023.1620.161.256K買入BINANCE
BNBUSDT Binance Coin / Tether
21.96-9.30%-2.2524.9221.90647買入HITBTC
BNBRUB Binance Coin / Russian Ruble
1390.33-9.61%-147.821596.591373.51608買入BINANCE
BNBTRY Binance Coin / Turkish Lira
134.38-8.62%-12.68152.24132.47560買入BINANCE
BNBUSDS Binance Coin / StableUSD
22.00-9.57%-2.3325.1922.00232買入BINANCE
BNBNGN Binance Coin / Nigerian Naira
7874.00-8.56%-737.008972.007874.00125買入BINANCE
BNBETH Binance Coin / Ethereum
0.09-0.20%-0.000.090.0932賣出HITBTC
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 推薦朋友 網站規則 幫助中心 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 部落格 & 新聞 推特
概覽 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出