btg

Bitcoin Gold

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
BTGUSDT Bitcoin Gold / Tether
6.04-0.35%-0.026.096.031.586K賣出HITBTC
BTGBTC Bitcoin Gold / Bitcoin
0.00-0.22%-0.000.000.001.529K賣出HITBTC
BTGBTC Bitcoin Gold / Bitcoin
0.00-0.62%-0.000.000.001.213K賣出HUOBI
BTGKRW Bitcoin Gold / South Korean Won
7105.00-0.35%-25.007110.007060.001.145K賣出BITHUMB
BTGBTC Bitcoin Gold / Bitcoin
0.00-0.20%-0.000.000.00761賣出BITFINEX
BTGBTC Bitcoin Gold / Bitcoin
0.00-0.37%-0.000.000.00380賣出BINANCE
BTGETH Bitcoin Gold / Ethereum
0.04-0.14%-0.000.040.04252賣出HITBTC
BTGUSD 比特幣黃金/美元
6.09-0.46%-0.036.096.0934賣出BITFINEX
BTGETH Bitcoin Gold / Ethereum
0.04-0.89%-0.000.040.044賣出BINANCE
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 節目 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 幫助中心 推薦朋友 功能請求 部落格 & 新聞 常見問題 維基 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出