btg

Bitcoin Gold

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
BTGBTC Bitcoin Gold / Bitcoin
0.000.44%0.000.000.004.221K賣出HITBTC
BTGBTC Bitcoin Gold / Bitcoin
0.000.48%0.000.000.001.526K賣出HUOBI
BTGBTC Bitcoin Gold / Bitcoin
0.000.52%0.000.000.001.476K賣出BINANCE
BTGKRW Bitcoin Gold / South Korean Won
28300.00-0.63%-180.0028680.0028160.001.372K賣出BITHUMB
BTGUSD 比特幣黃金/美元
25.77-0.81%-0.2125.9825.581.266K賣出BITFINEX
BTGETH Bitcoin Gold / Ethereum
0.12-0.24%-0.000.120.12592買入HITBTC
BTGUSDT Bitcoin Gold / Tether
25.85-0.53%-0.1426.1325.69271賣出HITBTC
BTGETH Bitcoin Gold / Ethereum
0.12-0.50%-0.000.120.1290買入BINANCE
BTGBTC Bitcoin Gold / Bitcoin
0.00-0.02%-0.000.000.0062賣出BITFINEX
BTGKRW Bitcoin Gold / South Korean Won
29500.00-4.84%-1500.0031500.0028000.0059賣出KORBIT
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 尋求幫助 功能請求 部落格 & 新聞 常見問題 維基 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 尋求幫助 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出