btg

Bitcoin Gold

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
BTGBTC Bitcoin Gold / Bitcoin
0.001.17%0.000.000.0044.521K賣出HITBTC
BTGBTC Bitcoin Gold / Bitcoin
0.001.34%0.000.000.0013.010K賣出BINANCE
BTGKRW Bitcoin Gold / South Korean Won
16520.00-1.43%-240.0016980.0016100.0011.099K賣出BITHUMB
BTGUSD 比特幣黃金/美元
12.97-5.79%-0.8013.6612.519.637K賣出BITFINEX
BTGETH Bitcoin Gold / Ethereum
0.070.70%0.000.070.076.527K賣出HITBTC
BTGUSDT Bitcoin Gold / Tether
12.98-5.11%-0.7013.6912.603.684K賣出HITBTC
BTGETH Bitcoin Gold / Ethereum
0.070.54%0.000.070.071.401K賣出BINANCE
BTGBTC Bitcoin Gold / Bitcoin
0.001.10%0.000.000.001.192K賣出BITFINEX
BTGBTC Bitcoin Gold / Bitcoin
0.000.23%0.000.000.00350賣出HUOBI
BTGKRW Bitcoin Gold / South Korean Won
21000.00-8.70%-2000.0022000.0021000.0045賣出KORBIT
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 尋求幫助 功能請求 部落格 & 新聞 常見問題 維基 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 尋求幫助 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出