btg

Bitcoin Gold

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
BTGBTC Bitcoin Gold / Bitcoin
0.00-1.10%-0.000.000.0016.560K賣出HITBTC
BTGKRW Bitcoin Gold / South Korean Won
32800.002.15%690.0033080.0032100.0013.342K買入BITHUMB
BTGBTC Bitcoin Gold / Bitcoin
0.00-1.42%-0.000.000.0011.181K賣出BINANCE
BTGUSD 比特幣黃金/美元
27.791.39%0.3828.2127.304.744K強力買入BITFINEX
BTGETH Bitcoin Gold / Ethereum
0.101.42%0.000.100.102.239K買入HITBTC
BTGBTC Bitcoin Gold / Bitcoin
0.000.07%0.000.000.002.125K賣出HUOBI
BTGBTC Bitcoin Gold / Bitcoin
0.000.52%0.000.000.00656賣出BITFINEX
BTGUSDT Bitcoin Gold / Tether
27.712.26%0.6128.0427.09599強力買入HITBTC
BTGKRW Bitcoin Gold / South Korean Won
59500.00-0.83%-500.0062000.0059000.00298買入KORBIT
BTGETH Bitcoin Gold / Ethereum
0.101.61%0.000.100.10202買入BINANCE
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 尋求幫助 功能請求 部落格 & 新聞 常見問題 維基 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 尋求幫助 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出