Bitcoin SV

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
使您的交易更上一層樓 開始免費試用
         
BSVUSDT Bitcoin SV / Tether
203.81-2.95%-6.19211.32197.13117.815K賣出HITBTC
BSVUSDT Bitcoin SV / Tether USD
203.70-2.57%-5.36209.71203.0423.517K賣出HUOBI
BSVBTC Bitcoin SV / Bitcoin
0.02-3.89%-0.000.020.0210.601K強力賣出HITBTC
BSVBTC Bitcoin SV / Bitcoin
0.02-4.04%-0.000.020.023.889K強力賣出BITTREX
BSVBTC Bitcoin SV / Bitcoin
0.02-1.82%-0.000.020.023.208K賣出HUOBI
BSVUSD Bitcoin SV / US Dollar
203.91-2.96%-6.23212.00199.492.529K賣出BITTREX
BSVUSDT Bitcoin SV / Tether
203.98-3.00%-6.32210.75199.311.942K賣出BITTREX
BCHSVBTC Bitcoin SV / Bitcoin
0.02-3.99%-0.000.020.02944強力賣出POLONIEX
BSVEUR Bitcoin SV / Euro
173.79-2.91%-5.21179.11170.28928賣出BITTREX
BCHSVUSDT Bitcoin SV / Tether USD
203.47-3.20%-6.74213.64200.00452賣出POLONIEX
BCHSVUSDC Bitcoin SV / USD Coin
203.96-2.73%-5.74211.11199.05393賣出POLONIEX
BSVETH Bitcoin SV / Ethereum
0.53-3.62%-0.020.550.5351強力賣出BITTREX
BSVUSD Bitcoin SV / US Dollar
206.35-1.30%-2.72206.35205.166買入OKCOIN
BSVHUSD Bitcoin SV / HUSD
204.36-2.01%-4.19206.19204.363買入HUOBI
BSVBCH Bitcoin SV / Bitcoin Cash
0.72-2.79%-0.020.730.720賣出HITBTC
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 推薦朋友 網站規則 幫助中心 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 部落格 & 新聞 推特
概覽 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 代幣 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出