bsv

Bitcoin SV

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
BSVUSDT Bitcoin SV / Tether USD
89.47-1.35%-1.2290.9988.0043.787K賣出HUOBI
BSVUSDT Bitcoin SV / Tether
89.41-0.71%-0.6490.6988.0326.821K賣出HITBTC
BSVBTC Bitcoin SV / Bitcoin
0.01-0.88%-0.000.010.019.235K中立HUOBI
BSVBTC Bitcoin SV / Bitcoin
0.01-0.31%-0.000.010.016.761K賣出HITBTC
BCHSVBTC Bitcoin SV / Bitcoin
0.010.32%0.000.010.01529買入POLONIEX
BCHSVUSDC Bitcoin SV / USD Coin
88.86-1.00%-0.9090.2388.50254賣出POLONIEX
BSVBTC Bitcoin SV / Bitcoin
0.01-0.78%-0.000.010.01231賣出BITTREX
BSVETH Bitcoin SV / Ethereum
0.520.48%0.000.520.526賣出BITTREX
BSVUSDT Bitcoin SV / Tether
89.52-0.27%-0.2489.7188.694賣出BITTREX
BSVUSD Bitcoin SV / US Dollar
90.000.18%0.1690.0090.000賣出BITTREX
BCHSVUSDT Bitcoin SV / Tether USD
88.10-1.01%-0.9089.0088.100賣出POLONIEX
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 幫助中心 功能請求 部落格 & 新聞 常見問題 維基 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 TradingView幣 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出