Bitcoin SV

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
使您的交易更上一層樓 開始免費試用
         
BSVUSDT Bitcoin SV / Tether
232.453.01%6.79235.00222.85143.897K買入HITBTC
BSVBTC Bitcoin SV / Bitcoin
0.02-1.12%-0.000.020.028.192K買入HITBTC
BSVBTC Bitcoin SV / Bitcoin
0.02-1.17%-0.000.020.022.868K買入BITTREX
BSVUSD Bitcoin SV / US Dollar
232.172.92%6.59236.00223.441.823K買入BITTREX
BSVUSDT Bitcoin SV / Tether USD
232.56-0.48%-1.13233.75231.501.812K買入HUOBI
BSVUSDT Bitcoin SV / Tether
232.172.76%6.23235.01223.441.349K買入BITTREX
BSVEUR Bitcoin SV / Euro
196.352.54%4.87199.87190.37715買入BITTREX
BCHSVBTC Bitcoin SV / Bitcoin
0.02-1.08%-0.000.020.02530買入POLONIEX
BCHSVUSDT Bitcoin SV / Tether USD
232.883.29%7.42235.09223.06318買入POLONIEX
BCHSVUSDC Bitcoin SV / USD Coin
233.703.76%8.46235.00223.52288買入POLONIEX
BSVBTC Bitcoin SV / Bitcoin
0.02-0.33%-0.000.020.02250買入HUOBI
BSVETH Bitcoin SV / Ethereum
0.591.71%0.010.590.5850賣出BITTREX
BSVHUSD Bitcoin SV / HUSD
232.59-0.49%-1.14234.33232.591買入HUOBI
BSVUSD Bitcoin SV / US Dollar
232.48-0.56%-1.32233.50232.480買入OKCOIN
BSVBCH Bitcoin SV / Bitcoin Cash
0.791.96%0.020.790.790買入HITBTC
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 推薦朋友 網站規則 幫助中心 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 部落格 & 新聞 推特
概覽 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 代幣 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出