ada

Cardano

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
ADAUSDT Cardano / TetherUS
0.04-3.84%-0.000.040.0470.422M強力賣出BINANCE
ADAUSDT Cardano / Tether
0.04-3.84%-0.000.040.0431.961M強力賣出HITBTC
ADABTC Cardano / Bitcoin
0.00-1.17%-0.000.000.0030.783M賣出BINANCE
ADABTC Cardano / Bitcoin
0.00-0.66%-0.000.000.0022.279M賣出HITBTC
ADAUSDT Cardano / Tether USD
0.04-0.48%-0.000.040.0419.140M強力賣出HUOBI
ADAETH Cardano / Ethereum
0.00-1.33%-0.000.000.003.462M賣出HITBTC
ADAETH Cardano / Ethereum
0.00-1.72%-0.000.000.002.337M賣出BINANCE
ADABTC Cardano / Bitcoin
0.00-0.20%-0.000.000.00887.241K賣出BITTREX
ADABNB Cardano / Binance Coin
0.000.28%0.000.000.00612.447K買入BINANCE
ADAUSDC Cardano / USD Coin
0.04-3.67%-0.000.040.04557.537K強力賣出BINANCE
ADABUSD Cardano / BUSD
0.04-3.30%-0.000.040.04346.012K賣出BINANCE
ADAUSDT Cardano / Tether
0.04-4.08%-0.000.040.04271.599K強力賣出BITTREX
ADATUSD Cardano / TrueUSD
0.04-3.58%-0.000.040.04222.057K賣出BINANCE
ADAUSD Cardano / US Dollar
0.04-2.89%-0.000.040.04159.816K賣出BITTREX
ADABTC Cardano / Bitcoin
0.00-0.20%-0.000.000.0033.691K賣出HUOBI
ADAETH Cardano / Ethereum
0.00-1.13%-0.000.000.0032.668K買入BITTREX
ADAETH Cardano / Ethereum
0.00-0.39%-0.000.000.0020.329K中立HUOBI
ADAPAX Cardano / Paxos Standard
0.04-1.32%-0.000.040.048.341K賣出BINANCE
ADABCH Cardano / Bitcoin Cash
0.00-3.21%-0.000.000.001.337K買入HITBTC
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 節目 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 幫助中心 推薦朋友 功能請求 部落格 & 新聞 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出