ada

Cardano

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
ADAUSDT Cardano / Tether USD
0.040.39%0.000.040.049.397M賣出HUOBI
ADAUSDT Cardano / TetherUS
0.04-0.76%-0.000.040.041.313M賣出BINANCE
ADABTC Cardano / Bitcoin
0.00-0.83%-0.000.000.001.156M賣出BINANCE
ADABTC Cardano / Bitcoin
0.00-0.62%-0.000.000.00649.360K賣出HITBTC
ADABTC Cardano / Bitcoin
0.00-1.85%-0.000.000.00555.173K賣出HUOBI
ADAUSD Cardano / US Dollar
0.040.95%0.000.040.04432.220K賣出BITTREX
ADAETH Cardano / Ethereum
0.00-0.44%-0.000.000.00155.995K賣出HUOBI
ADAUSDT Cardano / Tether
0.04-0.80%-0.000.040.04130.662K賣出HITBTC
ADAPAX Cardano / Paxos Standard
0.04-0.18%-0.000.040.0463.863K賣出BINANCE
ADAETH Cardano / Ethereum
0.00-0.35%-0.000.000.0046.730K賣出BINANCE
ADABTC Cardano / Bitcoin
0.00-0.42%-0.000.000.0043.901K賣出BITTREX
ADATUSD Cardano / TrueUSD
0.04-0.28%-0.000.040.0432.373K賣出BINANCE
ADAETH Cardano / Ethereum
0.00-0.31%-0.000.000.0024.738K賣出HITBTC
ADABNB Cardano / BNB
0.00-0.05%-0.000.000.0024.033K賣出BINANCE
ADAUSDC Cardano / USD Coin
0.04-0.13%-0.000.040.0410.348K賣出BINANCE
ADAETH Cardano / Ethereum
0.000.07%0.000.000.001.052K賣出BITTREX
ADAUSDT Cardano / Tether
0.04-1.07%-0.000.040.04265賣出BITTREX
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 幫助中心 功能請求 部落格 & 新聞 常見問題 維基 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 TradingView幣 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出