Chromia

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
使您的交易更上一層樓 開始免費試用
         
CHRUSDT Chromia / Tether USD
0.03-2.23%-0.000.040.03105.344K賣出POLONIEX
CHRUSDT Chromia / Tether USD
0.031.65%0.000.030.0397.476K賣出HUOBI
CHRBTC Chromia / Bitcoin
0.001.61%0.000.000.0022.919K賣出HUOBI
CHRBTC Chromia / Bitcoin
0.00-1.26%-0.000.000.0022.319K賣出POLONIEX
CHRUSDT Chromia / Tether
0.030.71%0.000.030.038.504K賣出KUCOIN
CHRHT Chromia / Huobi Token
0.011.82%0.000.010.018.317K賣出HUOBI
CHRTRX Chromia / Tron
1.29-3.34%-0.041.331.277.965K賣出POLONIEX
CHRBTC Chromia / Bitcoin
0.00-5.97%-0.000.000.002.536K賣出BITTREX
CHRBTC Chromia / Bitcoin
0.000.97%0.000.000.000賣出KUCOIN
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 推薦朋友 網站規則 幫助中心 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 部落格 & 新聞 推特
概覽 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 代幣 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出