dash

達世幣

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量

包含達世幣的密碼資產

達世幣是一個在2014年1月最初名為XCoin的加密貨幣。稍後將其更名為Darkcoin,但最終該專案的名稱為Dash。這個數字貨幣不應該與Dashcoin混淆。這個加密貨幣的股票代碼是DASH,與它的名字相符,而Dashcoin的代碼是DSH。

         
DASHUSDT Dash / Tether USD
102.80-4.91%-5.31109.19102.3235.945K買入HUOBI
DASHUSDT Dash / TetherUS
102.74-4.69%-5.06108.07102.3429.951K買入BINANCE
DASHUSDT Dash / Tether
102.54-4.83%-5.20108.06102.2629.416K買入HITBTC
DASHBTC Dash / Bitcoin
0.01-3.66%-0.000.010.0120.973K買入HUOBI
DASHBTC Dash / Bitcoin
0.01-2.78%-0.000.010.0111.392K買入BINANCE
DASHBTC Dash / Bitcoin
0.01-3.06%-0.000.010.018.440K買入HITBTC
DSHUSD Dash / Dollar
102.54-4.20%-4.49107.86102.311.997K買入BITFINEX
DASHKRW Dash / South Korean Won
117900.00-4.53%-5600.00123600.00117900.00851買入BITHUMB
DASHEUR DASH / EUR
92.51-4.28%-4.1397.0292.49811買入KRAKEN
DASHETH Dash / Ethereum
0.63-1.72%-0.010.650.62566買入HITBTC
DASHXBT DASH / XBT
0.01-2.91%-0.000.010.01426買入KRAKEN
DASHBTC Dash / Bitcoin
0.01-2.35%-0.000.010.01345買入POLONIEX
DASHUSDT Dash / Tether USD
102.95-3.84%-4.11107.95102.59288買入POLONIEX
DASHUSD DASH / USD
101.96-4.56%-4.87107.52101.96284買入KRAKEN
DASHETH Dash / Ethereum
0.63-1.71%-0.010.650.63250買入BINANCE
DASHBTC Dash / Bitcoin
0.01-2.17%-0.000.010.01218買入BITTREX
DSHBTC Dash / Bitcoin
0.01-1.80%-0.000.010.01209買入BITFINEX
DASHUSDC Dash / USD Coin
102.31-4.26%-4.55107.42102.31206買入POLONIEX
DASHUSDT Dash / Tether
103.00-4.12%-4.43108.13103.00188買入BITTREX
DASHBNB Dash / Binance Coin
5.96-1.68%-0.106.085.9467買入BINANCE
DASHHT Dash / Huobi Token
32.37-3.34%-1.1233.5232.2667買入HUOBI
DASHBCH Dash / Bitcoin Cash
0.31-0.96%-0.000.310.303買入HITBTC
DASHEURS Dash / STASIS EURS Token
98.462.73%2.6198.4698.461買入HITBTC
DASHEOS Dash / EOS
30.10-0.19%-0.0630.9930.101買入HITBTC
DASHETH Dash / Ethereum
0.63-2.90%-0.020.630.630買入BITTREX
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 節目 如何運作 圖表功能 價格 推薦朋友 網站規則 幫助中心 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 部落格 & 新聞 推特
概覽 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出