mana

Decentraland

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
MANABTC Decentraland / Bitcoin
0.001.18%0.000.000.002.703M中立BINANCE
MANABTC Decentraland / Bitcoin
0.00-0.87%-0.000.000.00314.287K賣出HUOBI
MANAETH Decentraland / Ethereum
0.000.38%0.000.000.00208.202K賣出BINANCE
MANAETH Decentraland / Ethereum
0.000.23%0.000.000.00186.580K賣出HUOBI
MANAUSDT Decentraland / Tether USD
0.030.35%0.000.030.03153.381K賣出HUOBI
MANABTC Decentraland / Bitcoin
0.001.18%0.000.000.00112.506K買入BITTREX
MANABTC Decentraland / Bitcoin
0.001.76%0.000.000.0033.857K買入POLONIEX
MANABTC Decentraland / Bitcoin
0.000.67%0.000.000.0020.110K買入HITBTC
MANAETH Decentraland / Ethereum
0.001.32%0.000.000.003.703K賣出BITTREX
MANAETH Decentraland / Ethereum
0.000.20%0.000.000.002.923K賣出HITBTC
MNAUSD Decentraland / Dollar
0.03-1.71%-0.000.030.032.574K強力賣出BITFINEX
MANAUSDT Decentraland / Tether USD
0.033.77%0.000.030.031.694K賣出POLONIEX
MNAETH Decentraland / Ethereum
0.00-3.21%-0.000.000.00212強力賣出BITFINEX
MNABTC Decentraland / Bitcoin
0.0010.45%0.000.000.00200買入BITFINEX
MANAUSDT Decentraland / Tether
0.030.89%0.000.030.031賣出HITBTC
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 節目 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 幫助中心 推薦朋友 功能請求 部落格 & 新聞 常見問題 維基 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出