mana

Decentraland

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
MANABTC Decentraland / Bitcoin
0.005.39%0.000.000.005.955M賣出BINANCE
MANABTC Decentraland / Bitcoin
0.004.78%0.000.000.001.690M賣出BITTREX
MANABTC Decentraland / Bitcoin
0.005.39%0.000.000.001.186M賣出HUOBI
MANAETH Decentraland / Ethereum
0.006.28%0.000.000.001.098M買入HUOBI
MANAETH Decentraland / Ethereum
0.006.67%0.000.000.00716.225K買入BINANCE
MANABTC Decentraland / Bitcoin
0.005.09%0.000.000.00243.009K賣出POLONIEX
MANAUSDT Decentraland / Tether USD
0.044.62%0.000.040.03238.792K買入HUOBI
MANAETH Decentraland / Ethereum
0.005.46%0.000.000.00227.529K買入BITTREX
MANABTC Decentraland / Bitcoin
0.004.95%0.000.000.0051.387K賣出HITBTC
MANAUSDT Decentraland / Tether USD
0.031.94%0.000.040.0319.029K賣出POLONIEX
MNAETH Decentraland / Ethereum
0.008.34%0.000.000.007.799K賣出BITFINEX
MANAUSDT Decentraland / Tether
0.045.14%0.000.040.035.598K賣出HITBTC
MANAETH Decentraland / Ethereum
0.005.84%0.000.000.003.674K買入HITBTC
MNAUSD Decentraland / Dollar
0.048.79%0.000.040.033.537K賣出BITFINEX
MNABTC Decentraland / Bitcoin
0.006.69%0.000.000.002.064K賣出BITFINEX
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 尋求幫助 功能請求 部落格 & 新聞 常見問題 維基 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 尋求幫助 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出