Decentraland

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
使您的交易更上一層樓 開始免費試用
         
MANABTC Decentraland / Bitcoin
0.003.75%0.000.000.009.145M強力賣出BINANCE
MANAUSDT Decentraland / Tether USD
0.055.24%0.000.050.044.473M買入HUOBI
MANABTC Decentraland / Bitcoin
0.004.81%0.000.000.001.175M賣出HUOBI
MANAETH Decentraland / Ethereum
0.001.67%0.000.000.00889.555K賣出HUOBI
MANAETH Decentraland / Ethereum
0.000.86%0.000.000.00405.222K賣出BINANCE
MANABTC Decentraland / Bitcoin
0.004.26%0.000.000.00224.358K強力賣出BITTREX
MNAUSD Decentraland / Dollar
0.04-2.62%-0.000.050.0461.550K買入BITFINEX
MANABTC Decentraland / Bitcoin
0.005.30%0.000.000.0037.038K賣出POLONIEX
MANABTC Decentraland / Bitcoin
0.003.84%0.000.000.0010.893K強力賣出HITBTC
MANABUSD Decentraland / BUSD
0.054.36%0.000.050.059.395KBINANCE
MANAETH Decentraland / Ethereum
0.001.32%0.000.000.008.687K賣出BITTREX
MANAUSDT Decentraland / Tether
0.053.64%0.000.050.057.794K買入HITBTC
MANAETH Decentraland / Ethereum
0.002.01%0.000.000.007.423K賣出HITBTC
MNABTC Decentraland / Bitcoin
0.001.54%0.000.000.007.375K賣出BITFINEX
MANAUSDT Decentraland / Tether USD
0.056.90%0.000.050.055.925K買入POLONIEX
MANAETH Decentraland / Ethereum
0.002.01%0.000.000.004賣出KUCOIN
MANABTC Decentraland / Bitcoin
0.003.73%0.000.000.000賣出KUCOIN
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 推薦朋友 網站規則 幫助中心 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 部落格 & 新聞 推特
概覽 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 代幣 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出