dcr

Decred

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
DCRBTC Decred / Bitcoin
0.000.46%0.000.000.007.021K賣出BINANCE
DCRBTC Decred / Bitcoin
0.000.50%0.000.000.001.653K賣出BITTREX
DCRBTC Decred / Bitcoin
0.00-1.50%-0.000.000.00453強力賣出HUOBI
DCRUSDT Decred / Tether USD
24.540.03%0.0124.7024.26421強力賣出HUOBI
DCRBTC Decred / Bitcoin
0.000.92%0.000.000.00145賣出POLONIEX
DCRBNB Decred / Binance Coin
0.940.00%0.000.950.9288賣出BINANCE
DCRETH Decred / Ethereum
0.13-1.16%-0.000.130.1323買入HUOBI
DCRUSDT Decred / Tether
24.35-4.47%-1.1424.3524.3519強力賣出BITTREX
DCRBTC Decred / Bitcoin
0.001.28%0.000.000.0019賣出HITBTC
DCRUSDT Decred / Tether
24.44-1.24%-0.3125.4124.447賣出HITBTC
DCRETH Decred / Ethereum
0.13-1.06%-0.000.130.133中立HITBTC
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 尋求幫助 功能請求 部落格 & 新聞 常見問題 維基 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 尋求幫助 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出