dgb

極特幣

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
DGBBTC DigiByte / Bitcoin
0.002.30%0.000.000.0074.527M買入BITTREX
DGBBTC DigiByte / Bitcoin
0.001.14%0.000.000.0030.613M買入POLONIEX
DGBBTC DigiByte / Bitcoin
0.002.87%0.000.000.0010.113M買入HITBTC
DGBUSD DigiByte / US Dollar
0.01-4.80%-0.000.010.015.967M賣出BITTREX
DGBETH DigiByte / Ethereum
0.006.76%0.000.000.001.738M買入BITTREX
DGBUSDT DigiByte / Tether
0.01-6.08%-0.000.010.011.669M賣出BITTREX
DGBUSDT DigiByte / Tether USD
0.01-3.44%-0.000.010.011.243M強力賣出POLONIEX
DGBUSDT DigiByte / Tether
0.01-5.48%-0.000.010.01761.336K賣出HITBTC
DGBETH DigiByte / Ethereum
0.004.89%0.000.000.00269.654K買入HITBTC
DGBBTC DigiByte / Bitcoin
0.002.23%0.000.000.00234.824K賣出HUOBI
DGBETH DigiByte / Ethereum
0.002.31%0.000.000.0038.481K賣出HUOBI
DGBTUSD DigiByte / TrueUSD
0.01-1.11%-0.000.010.01172賣出HITBTC
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 節目 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 幫助中心 推薦朋友 功能請求 部落格 & 新聞 常見問題 維基 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出