dgb

極特幣

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
DGBBTC DigiByte / Bitcoin
0.000.00%0.000.000.004.693M賣出BITTREX
DGBBTC DigiByte / Bitcoin
0.000.39%0.000.000.002.308M賣出HITBTC
DGBUSD DigiByte / US Dollar
0.01-1.70%-0.000.010.01895.340K強力賣出BITTREX
DGBBTC DigiByte / Bitcoin
0.00-1.23%-0.000.000.00836.554K賣出POLONIEX
DGBBTC DigiByte / Bitcoin
0.006.73%0.000.000.00747.732K買入HUOBI
DGBETH DigiByte / Ethereum
0.00-0.58%-0.000.000.00661.404K賣出BITTREX
DGBETH DigiByte / Ethereum
0.006.26%0.000.000.00275.904K賣出HUOBI
DGBUSDT DigiByte / Tether
0.01-1.80%-0.000.010.01119.988K強力賣出BITTREX
DGBUSDT DigiByte / Tether USD
0.01-0.17%-0.000.010.01119.348K賣出POLONIEX
DGBUSDT DigiByte / Tether
0.01-1.42%-0.000.010.0164.466K賣出HITBTC
DGBTUSD DigiByte / TrueUSD
0.01-1.09%-0.000.010.0124.739K賣出HITBTC
DGBETH DigiByte / Ethereum
0.000.43%0.000.000.005.033K賣出HITBTC
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 尋求幫助 功能請求 部落格 & 新聞 常見問題 維基 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 TradingView幣 我的客服工單 尋求幫助 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出