dgb

極特幣

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
DGBBTC DigiByte / Bitcoin
0.00-1.25%-0.000.000.009.642M賣出BITTREX
DGBBTC DigiByte / Bitcoin
0.00-1.20%-0.000.000.006.911M賣出HITBTC
DGBUSD DigiByte / US Dollar
0.010.86%0.000.010.011.996M賣出BITTREX
DGBBTC DigiByte / Bitcoin
0.00-1.25%-0.000.000.001.612M賣出POLONIEX
DGBUSDT DigiByte / Tether
0.010.53%0.000.010.011.020M賣出BITTREX
DGBETH DigiByte / Ethereum
0.00-0.40%-0.000.000.00633.011K賣出BITTREX
DGBBTC DigiByte / Bitcoin
0.00-0.45%-0.000.000.00161.284K賣出HUOBI
DGBUSDT DigiByte / Tether
0.01-1.12%-0.000.010.0194.839K賣出HITBTC
DGBTUSD DigiByte / TrueUSD
0.01-0.46%-0.000.010.0159.771K強力賣出HITBTC
DGBETH DigiByte / Ethereum
0.00-1.15%-0.000.000.0024.236K強力賣出HUOBI
DGBUSDT DigiByte / Tether USD
0.01-0.03%-0.000.010.0123.886K賣出POLONIEX
DGBETH DigiByte / Ethereum
0.001.02%0.000.000.0010.166K賣出HITBTC
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 節目 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 幫助中心 推薦朋友 功能請求 部落格 & 新聞 常見問題 維基 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出