dgb

極特幣

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
DGBBTC DigiByte / Bitcoin
0.000.00%0.000.000.005.894M賣出BITTREX
DGBBTC DigiByte / Bitcoin
0.000.60%0.000.000.002.154M賣出HITBTC
DGBBTC DigiByte / Bitcoin
0.001.12%0.000.000.001.382M賣出POLONIEX
DGBBTC DigiByte / Bitcoin
0.00-0.83%-0.000.000.00827.753K買入HUOBI
DGBETH DigiByte / Ethereum
0.000.38%0.000.000.00209.427K買入BITTREX
DGBETH DigiByte / Ethereum
0.000.20%0.000.000.00201.869K買入HUOBI
DGBUSD DigiByte / US Dollar
0.01-1.96%-0.000.010.01165.201K賣出BITTREX
DGBUSDT DigiByte / Tether
0.01-4.87%-0.000.010.0140.852K賣出BITTREX
DGBETH DigiByte / Ethereum
0.002.11%0.000.000.0036.509K買入HITBTC
DGBUSDT DigiByte / Tether USD
0.011.96%0.000.010.0132.564K賣出POLONIEX
DGBUSDT DigiByte / Tether
0.01-1.23%-0.000.010.0110.960K賣出HITBTC
DGBTUSD DigiByte / TrueUSD
0.017.63%0.000.010.0149賣出HITBTC
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 尋求幫助 功能請求 部落格 & 新聞 常見問題 維基 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 尋求幫助 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出