doge

Dogecoin

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
DOGEBTC Dogecoin / Bitcoin
0.00-10.34%-0.000.000.00557.226M強力賣出BINANCE
DOGEBTC Dogecoin / Bitcoin
0.00-7.84%-0.000.000.00408.943M強力賣出HITBTC
DOGEUSDT Dogecoin / TetherUS
0.00-9.00%-0.000.000.00396.820M中立BINANCE
DOGEUSDT Dogecoin / Tether
0.00-9.30%-0.000.000.00245.919M中立HITBTC
DOGEUSDT Dogecoin / Tether USD
0.00-4.15%-0.000.000.00129.137M中立HUOBI
DOGEBTC Dogecoin / Bitcoin
0.00-6.90%-0.000.000.00112.222M強力賣出POLONIEX
DOGEBTC Dogecoin / Bitcoin
0.00-3.45%-0.000.000.0052.205M賣出BITTREX
DOGEBTC Dogecoin / Bitcoin
0.00-3.30%-0.000.000.0048.128M賣出HUOBI
DOGEETH Dogecoin / Ethereum
0.00-4.43%-0.000.000.0026.293M賣出HITBTC
DOGEUSDT Dogecoin / Tether USD
0.00-9.45%-0.000.000.0016.336M中立POLONIEX
DOGEBNB Dogecoin / Binance Coin
0.00-4.49%-0.000.000.0015.501M賣出BINANCE
DOGEETH Dogecoin / Ethereum
0.00-1.41%-0.000.000.008.019M賣出HUOBI
DOGEUSDT Dogecoin / Tether
0.00-9.00%-0.000.000.002.939M中立BITTREX
DOGEUSDC Dogecoin / USD Coin
0.00-7.53%-0.000.000.00784.510K中立POLONIEX
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 推薦朋友 網站規則 幫助中心 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 部落格 & 新聞 推特
概覽 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出