doge

Dogecoin

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
DOGEBTC Dogecoin / Bitcoin
0.00-3.33%-0.000.000.00100.751M賣出BINANCE
DOGEBTC Dogecoin / Bitcoin
0.001.18%0.000.000.0098.888M賣出HITBTC
DOGEUSDT Dogecoin / TetherUS
0.00-1.26%-0.000.000.0052.038M賣出BINANCE
DOGEUSDT Dogecoin / Tether
0.00-0.93%-0.000.000.0044.867M賣出HITBTC
DOGEETH Dogecoin / Ethereum
0.001.16%0.000.000.0022.529M買入HITBTC
DOGEBTC Dogecoin / Bitcoin
0.000.00%0.000.000.0018.358M賣出BITTREX
DOGEBTC Dogecoin / Bitcoin
0.000.00%0.000.000.005.827M賣出POLONIEX
DOGEBNB Dogecoin / Binance Coin
0.000.76%0.000.000.002.310M賣出BINANCE
DOGEBTC Dogecoin / Bitcoin
0.000.00%0.000.000.001.832M賣出HUOBI
DOGEUSDT Dogecoin / Tether USD
0.00-1.84%-0.000.000.001.499M強力賣出POLONIEX
DOGEUSDT Dogecoin / Tether USD
0.000.14%0.000.000.001.288M賣出HUOBI
DOGEUSDT Dogecoin / Tether
0.00-1.79%-0.000.000.00618.541K賣出BITTREX
DOGEETH Dogecoin / Ethereum
0.000.27%0.000.000.00218.694K中立HUOBI
DOGEUSDC Dogecoin / USD Coin
0.00-1.93%-0.000.000.00174.404K賣出POLONIEX
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 節目 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 幫助中心 推薦朋友 功能請求 部落格 & 新聞 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出