Dogecoin

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
使您的交易更上一層樓 開始免費試用
         
DOGEUSDTPERP Dogecoin / TetherUS PERPETUAL FUTURES
0.000.09%0.000.000.00863.734M買入BINANCE
DOGEUSDT Dogecoin / TetherUS
0.000.03%0.000.000.00494.746M買入BINANCE
DOGEUSDT Dogecoin / Tether
0.000.24%0.000.000.00405.935M買入HITBTC
DOGEBTC Dogecoin / Bitcoin
0.00-3.33%-0.000.000.00249.708M賣出BINANCE
DOGEBTC Dogecoin / Bitcoin
0.00-0.76%0.000.000.00150.991M賣出HITBTC
DOGEUSDT Dogecoin / Tether USD
0.000.09%0.000.000.0068.858M買入HUOBI
DOGEBUSD Dogecoin / BUSD
0.000.34%0.000.000.0019.917M強力買入BINANCE
DOGEETH Dogecoin / Ethereum
0.00-2.44%-0.000.000.0016.059M賣出HITBTC
DOGEBTC Dogecoin / Bitcoin
0.000.64%0.000.000.0012.663M賣出HUOBI
DOGEBTC Dogecoin / Bitcoin
0.00-6.45%-0.000.000.0011.239M賣出BITTREX
DOGEBTC Dogecoin / Bitcoin
0.00-6.45%-0.000.000.0010.468M賣出POLONIEX
DOGEUSDT Dogecoin / Tether USD
0.00-0.09%-0.000.000.004.751M買入POLONIEX
DOGEETH Dogecoin / Ethereum
0.000.34%0.000.000.003.689M賣出HUOBI
DOGEUSDT Dogecoin / Tether
0.00-1.79%-0.000.000.001.403M強力買入BITTREX
DOGEUSDC Dogecoin / USD Coin
0.00-0.40%-0.000.000.00959.970K買入POLONIEX
DOGEUSD Dogecoin / US Dollar
0.00-1.95%-0.000.000.00608.938K買入BITTREX
DOGEETH Dogecoin / Ethereum
0.00-3.14%-0.000.000.00107.480K賣出BITTREX
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 推薦朋友 網站規則 幫助中心 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 部落格 & 新聞 推特
概覽 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 代幣 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出