doge

Dogecoin

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
DOGEUSDT Dogecoin / Tether
0.00-3.79%-0.000.000.00453.349M賣出HITBTC
DOGEBTC Dogecoin / Bitcoin
0.001.95%0.000.000.00301.188M賣出HITBTC
DOGEETH Dogecoin / Ethereum
0.002.41%0.000.000.00123.879M買入HITBTC
DOGEBTC Dogecoin / Bitcoin
0.000.00%0.000.000.0076.934M賣出BINANCE
DOGEUSDT Dogecoin / TetherUS
0.00-3.34%-0.000.000.0056.281M賣出BINANCE
DOGEBTC Dogecoin / Bitcoin
0.000.00%0.000.000.0018.919M賣出BITTREX
DOGEBNB Dogecoin / Binance Coin
0.00-0.30%-0.000.000.009.240M賣出BINANCE
DOGEUSDT Dogecoin / Tether USD
0.001.00%0.000.000.007.942M強力賣出HUOBI
DOGEUSDT Dogecoin / Tether USD
0.00-3.52%-0.000.000.006.521M賣出POLONIEX
DOGEBTC Dogecoin / Bitcoin
0.00-3.85%-0.000.000.004.668M賣出POLONIEX
DOGEBTC Dogecoin / Bitcoin
0.00-0.69%0.000.000.003.849M賣出HUOBI
DOGEUSDT Dogecoin / Tether
0.00-3.15%-0.000.000.001.527M賣出BITTREX
DOGEETH Dogecoin / Ethereum
0.00-0.42%-0.000.000.00555.360K買入HUOBI
DOGEUSDC Dogecoin / USD Coin
0.00-4.69%-0.000.000.00467.516K賣出POLONIEX
DOGEPAX Dogecoin / Paxos Standard
0.00-3.68%-0.000.000.00457.240K強力賣出BINANCE
DOGEUSDC Dogecoin / USD Coin
0.00-3.47%-0.000.000.00258.225K賣出BINANCE
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 尋求幫助 功能請求 部落格 & 新聞 常見問題 維基 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 尋求幫助 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出