doge

Dogecoin

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
DOGEBTC Dogecoin / Bitcoin
0.00-3.03%-0.000.000.00278.775M買入BINANCE
DOGEUSDT Dogecoin / TetherUS
0.00-3.67%-0.000.000.00227.255M買入BINANCE
DOGEBTC Dogecoin / Bitcoin
0.000.00%0.000.000.00117.464M買入POLONIEX
DOGEBTC Dogecoin / Bitcoin
0.00-3.34%-0.000.000.00100.674M買入HITBTC
DOGEBTC Dogecoin / Bitcoin
0.000.00%0.000.000.0079.782M買入BITTREX
DOGEUSDT Dogecoin / Tether
0.00-3.69%-0.000.000.0027.914M買入HITBTC
DOGEETH Dogecoin / Ethereum
0.00-3.21%-0.000.000.0020.551M強力買入HITBTC
DOGEUSDT Dogecoin / Tether USD
0.00-1.56%-0.000.000.0013.490M買入POLONIEX
DOGEUSDT Dogecoin / Tether USD
0.00-1.02%-0.000.000.0013.434M買入HUOBI
DOGEBNB Dogecoin / BNB
0.00-2.51%-0.000.000.0011.824M買入BINANCE
DOGEBTC Dogecoin / Bitcoin
0.00-0.37%0.000.000.003.399M買入HUOBI
DOGEUSDC Dogecoin / USD Coin
0.00-2.34%-0.000.000.001.047M買入POLONIEX
DOGEUSDT Dogecoin / Tether
0.00-3.93%-0.000.000.00708.862K買入BITTREX
DOGEETH Dogecoin / Ethereum
0.00-0.66%-0.000.000.00315.146K買入HUOBI
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 幫助中心 功能請求 部落格 & 新聞 常見問題 維基 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 TradingView幣 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出