gnt

Golem 幣

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量

包含Golem的密碼資產

這個Golem硬幣專案基於以太坊智能合約,代表了分散計算的思想。需要大量計算能力的消費者可以通過Golem網路租用。

         
GNTBTC Golem / Bitcoin
0.005.68%0.000.000.004.032M賣出BINANCE
GNTBTC Golem / Bitcoin
0.005.83%0.000.000.002.899M賣出BITTREX
GNTBTC Golem / Bitcoin
0.006.15%0.000.000.001.096M賣出HITBTC
GNTETH Golem / Ethereum
0.001.09%0.000.000.00929.863K賣出BINANCE
GNTBTC Golem / Bitcoin
0.006.73%0.000.000.00447.662K賣出POLONIEX
GNTUSDT Golem / Tether USD
0.077.40%0.000.070.06208.431K賣出POLONIEX
GNTETH Golem / Ethereum
0.001.60%0.000.000.00195.196K賣出BITTREX
GNTBNB Golem / Binance Coin
0.001.47%0.000.000.00154.846K賣出BINANCE
GNTETH Golem / Ethereum
0.001.34%0.000.000.00113.720K賣出HITBTC
GNTUSDT Golem / Tether
0.077.00%0.000.070.06113.113K賣出HITBTC
GNTETH Golem / Ethereum
0.000.85%0.000.000.0056.907K賣出POLONIEX
GNTUSDT Golem / Tether USD
0.070.30%0.000.070.0749.205K賣出HUOBI
GNTUSD Golem / Dollar
0.079.09%0.010.070.0613.842K賣出BITFINEX
GNTBTC Golem / Bitcoin
0.000.32%0.000.000.005.076K賣出HUOBI
GNTETH Golem / Ethereum
0.007.77%0.000.000.004.225K賣出BITFINEX
GNTBTC Golem / Bitcoin
0.0012.20%0.000.000.004.213K賣出BITFINEX
GNTETH Golem / Ethereum
0.00-1.55%-0.000.000.00666賣出HUOBI
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 尋求幫助 功能請求 部落格 & 新聞 常見問題 維基 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 尋求幫助 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出