gnt

Golem 幣

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量

包含Golem的密碼資產

這個Golem硬幣專案基於以太坊智能合約,代表了分散計算的思想。需要大量計算能力的消費者可以通過Golem網路租用。

         
GNTBTC Golem / Bitcoin
0.004.44%0.000.000.004.492M賣出BINANCE
GNTUSDT Golem / Tether USD
0.050.00%0.000.060.053.958M賣出HUOBI
GNTBTC Golem / Bitcoin
0.004.24%0.000.000.002.042M賣出BITTREX
GNTBTC Golem / Bitcoin
0.000.19%0.000.000.00843.882K賣出HUOBI
GNTBTC Golem / Bitcoin
0.004.03%0.000.000.00390.196K賣出POLONIEX
GNTBTC Golem / Bitcoin
0.003.40%0.000.000.00380.334K賣出HITBTC
GNTETH Golem / Ethereum
0.004.59%0.000.000.00198.998K賣出BITTREX
GNTETH Golem / Ethereum
0.004.30%0.000.000.00156.476K賣出BINANCE
GNTETH Golem / Ethereum
0.00-1.27%-0.000.000.00104.322K賣出HUOBI
GNTBNB Golem / Binance Coin
0.005.10%0.000.000.0030.985K賣出BINANCE
GNTETH Golem / Ethereum
0.002.62%0.000.000.0029.299K賣出HITBTC
GNTBTC Golem / Bitcoin
0.000.58%0.000.000.0024.789K賣出BITFINEX
GNTUSDT Golem / Tether
0.054.78%0.000.060.0520.947K賣出HITBTC
GNTUSDT Golem / Tether USD
0.0613.44%0.010.060.0515.192K中立POLONIEX
GNTUSD Golem / Dollar
0.051.97%0.000.060.0513.378K賣出BITFINEX
GNTETH Golem / Ethereum
0.00-2.11%-0.000.000.001.423K賣出BITFINEX
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 尋求幫助 功能請求 部落格 & 新聞 常見問題 維基 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 尋求幫助 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出