gnt

Golem 幣

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量

包含Golem的密碼資產

這個Golem硬幣專案基於以太坊智能合約,代表了分散計算的思想。需要大量計算能力的消費者可以通過Golem網路租用。

         
GNTBTC Golem / Bitcoin
0.001.35%0.000.000.005.542M賣出BINANCE
GNTUSDT Golem / Tether
0.032.47%0.000.030.033.554M買入HITBTC
GNTBTC Golem / Bitcoin
0.000.54%0.000.000.00782.050K賣出HITBTC
GNTBTC Golem / Bitcoin
0.001.89%0.000.000.00441.410K賣出POLONIEX
GNTBTC Golem / Bitcoin
0.00-0.27%-0.000.000.00390.404K賣出BITTREX
GNTETH Golem / Ethereum
0.000.11%0.000.000.00375.459K賣出BINANCE
GNTETH Golem / Ethereum
0.00-0.88%-0.000.000.00306.308K賣出HITBTC
GNTETH Golem / Ethereum
0.00-2.82%-0.000.000.00296.326K賣出BITFINEX
GNTUSDT Golem / Tether USD
0.030.30%0.000.030.03277.286K買入HUOBI
GNTUSDT Golem / Tether USD
0.034.79%0.000.030.0362.421K買入POLONIEX
GNTBTC Golem / Bitcoin
0.00-0.53%-0.000.000.0047.157K賣出HUOBI
GNTETH Golem / Ethereum
0.00-1.97%-0.000.000.0035.242K賣出HUOBI
GNTUSD Golem / Dollar
0.03-11.03%-0.000.040.0317.075K賣出BITFINEX
GNTBTC Golem / Bitcoin
0.00-2.25%-0.000.000.0013.665K強力賣出BITFINEX
GNTETH Golem / Ethereum
0.00-2.43%-0.000.000.003.733K賣出BITTREX
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 節目 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 Pine大師 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 幫助中心 推薦朋友 功能請求 部落格 & 新聞 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出