Golem 幣

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
使您的交易更上一層樓 開始免費試用

包含Golem的密碼資產

這個Golem硬幣專案基於以太坊智能合約,代表了分散計算的思想。需要大量計算能力的消費者可以通過Golem網路租用。

         
GNTBTC Golem / Bitcoin
0.000.30%0.000.000.001.087M買入BINANCE
GNTUSDT Golem / Tether USD
0.11-2.34%-0.000.110.111.020M買入HUOBI
GNTUSDT Golem / Tether
0.11-0.90%-0.000.110.11866.867K買入HITBTC
GNTBTC Golem / Bitcoin
0.00-1.00%-0.000.000.00519.351K賣出HUOBI
GNTBTC Golem / Bitcoin
0.000.64%0.000.000.00271.139K買入HITBTC
GNTETH Golem / Ethereum
0.00-1.59%-0.000.000.00182.326K買入HUOBI
GNTETH Golem / Ethereum
0.00-0.01%-0.000.000.0080.638K買入BINANCE
GNTBTC Golem / Bitcoin
0.000.71%0.000.000.0040.538K買入BITTREX
GNTETH Golem / Ethereum
0.001.31%0.000.000.0033.424K買入BITTREX
GNTETH Golem / Ethereum
0.000.92%0.000.000.0020.087K買入HITBTC
GNTUSD Golem / Dollar
0.110.55%0.000.110.1114.766K買入BITFINEX
GNTETH Golem / Ethereum
0.00-1.02%-0.000.000.004.819K買入BITFINEX
GNTBTC Golem / Bitcoin
0.000.51%0.000.000.003.981K買入POLONIEX
GNTBTC Golem / Bitcoin
0.000.20%0.000.000.003.575K買入BITFINEX
GNTUSDT Golem / Tether USD
0.11-0.86%-0.000.110.111.281K買入POLONIEX
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 推薦朋友 網站規則 幫助中心 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 部落格 & 新聞 推特
概覽 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 代幣 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出