gnt

Golem 幣

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量

包含Golem的密碼資產

這個Golem硬幣專案基於以太坊智能合約,代表了分散計算的思想。需要大量計算能力的消費者可以通過Golem網路租用。

         
GNTBTC Golem / Bitcoin
0.00-1.71%-0.000.000.003.099M賣出BINANCE
GNTUSDT Golem / Tether USD
0.107.10%0.010.100.092.965M買入HUOBI
GNTBTC Golem / Bitcoin
0.00-1.83%-0.000.000.001.228M賣出BITTREX
GNTETH Golem / Ethereum
0.00-1.21%-0.000.000.00523.600K賣出BINANCE
GNTBTC Golem / Bitcoin
0.00-1.92%-0.000.000.00443.220K賣出HITBTC
GNTBTC Golem / Bitcoin
0.00-4.76%-0.000.000.00279.964K賣出HUOBI
GNTBTC Golem / Bitcoin
0.00-0.98%-0.000.000.00206.796K賣出POLONIEX
GNTBNB Golem / Binance Coin
0.002.61%0.000.000.00160.651K賣出BINANCE
GNTETH Golem / Ethereum
0.000.71%0.000.000.0099.867K賣出HITBTC
GNTETH Golem / Ethereum
0.00-1.91%-0.000.000.0097.451K賣出HUOBI
GNTETH Golem / Ethereum
0.00-0.40%-0.000.000.0090.868K賣出BITTREX
GNTUSDT Golem / Tether
0.107.22%0.010.100.0956.959K買入HITBTC
GNTETH Golem / Ethereum
0.00-0.45%-0.000.000.0053.020K賣出POLONIEX
GNTUSDT Golem / Tether USD
0.106.06%0.010.100.1030.685K買入POLONIEX
GNTBTC Golem / Bitcoin
0.00-1.86%-0.000.000.0023.120K強力賣出BITFINEX
GNTUSD Golem / Dollar
0.104.09%0.000.100.097.954K買入BITFINEX
GNTETH Golem / Ethereum
0.00-3.84%-0.000.000.00449賣出BITFINEX
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 尋求幫助 功能請求 部落格 & 新聞 常見問題 維基 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 尋求幫助 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出