gnt

Golem 幣

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量

包含Golem的密碼資產

這個Golem硬幣專案基於以太坊智能合約,代表了分散計算的思想。需要大量計算能力的消費者可以通過Golem網路租用。

         
GNTUSDT Golem / Tether
0.04-5.94%-0.000.040.041.600M賣出HITBTC
GNTBTC Golem / Bitcoin
0.00-0.19%-0.000.000.001.444M買入BINANCE
GNTBTC Golem / Bitcoin
0.000.79%0.000.000.00493.630K賣出HITBTC
GNTETH Golem / Ethereum
0.003.38%0.000.000.00145.015K買入BINANCE
GNTETH Golem / Ethereum
0.002.64%0.000.000.00104.630K中立HITBTC
GNTBTC Golem / Bitcoin
0.00-1.32%-0.000.000.0068.636K賣出BITTREX
GNTBTC Golem / Bitcoin
0.000.00%0.000.000.0040.278K賣出POLONIEX
GNTUSDT Golem / Tether USD
0.04-4.92%-0.000.040.0428.603K賣出POLONIEX
GNTUSDT Golem / Tether USD
0.041.52%0.000.040.0422.043K賣出HUOBI
GNTBNB Golem / Binance Coin
0.001.64%0.000.000.0017.000K買入BINANCE
GNTBTC Golem / Bitcoin
0.001.93%0.000.000.0011.530K中立HUOBI
GNTETH Golem / Ethereum
0.002.64%0.000.000.006.094K中立BITTREX
GNTUSD Golem / Dollar
0.04-0.24%-0.000.040.043.283K賣出BITFINEX
GNTETH Golem / Ethereum
0.001.72%0.000.000.002.195K中立HUOBI
GNTBTC Golem / Bitcoin
0.001.94%0.000.000.001.515K賣出BITFINEX
GNTETH Golem / Ethereum
0.00-1.87%-0.000.000.0083賣出BITFINEX
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 節目 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 幫助中心 推薦朋友 功能請求 部落格 & 新聞 常見問題 維基 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出