gnt

Golem 幣

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量

包含Golem的密碼資產

這個Golem硬幣專案基於以太坊智能合約,代表了分散計算的思想。需要大量計算能力的消費者可以通過Golem網路租用。

         
GNTUSDT Golem / Tether
0.044.09%0.000.040.0410.571M買入HITBTC
GNTBTC Golem / Bitcoin
0.001.76%0.000.000.001.908M賣出BINANCE
GNTBTC Golem / Bitcoin
0.001.50%0.000.000.001.210M買入HITBTC
GNTUSD Golem / Dollar
0.043.79%0.000.040.04764.634K買入BITFINEX
GNTUSDT Golem / Tether USD
0.041.87%0.000.040.04694.516K買入HUOBI
GNTBTC Golem / Bitcoin
0.001.95%0.000.000.00617.256K賣出BITFINEX
GNTBTC Golem / Bitcoin
0.001.17%0.000.000.00248.623K賣出HUOBI
GNTETH Golem / Ethereum
0.00-1.11%-0.000.000.00244.106K賣出HITBTC
GNTETH Golem / Ethereum
0.00-1.48%-0.000.000.00232.963K賣出BINANCE
GNTETH Golem / Ethereum
0.001.09%0.000.000.00148.039K賣出BITFINEX
GNTBTC Golem / Bitcoin
0.001.76%0.000.000.00135.655K買入BITTREX
GNTETH Golem / Ethereum
0.00-0.31%-0.000.000.0060.838K賣出HUOBI
GNTBTC Golem / Bitcoin
0.001.96%0.000.000.0052.224K買入POLONIEX
GNTUSDT Golem / Tether USD
0.045.22%0.000.040.0431.273K買入POLONIEX
GNTETH Golem / Ethereum
0.00-2.48%-0.000.000.0025.113K賣出BITTREX
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 推薦朋友 網站規則 幫助中心 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 部落格 & 新聞 推特
概覽 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出