zen

Horizen

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
ZENBTC Horizen / Bitcoin
0.00-2.00%-0.000.000.00162.124K買入BINANCE
ZENBTC Horizen / Bitcoin
0.003.33%0.000.000.0021.806K買入HUOBI
ZENBTC Horizen / Bitcoin
0.00-0.32%-0.000.000.0017.484K買入BITTREX
ZENETH Horizen / Ethereum
0.02-1.44%-0.000.030.028.798K買入BINANCE
ZENBNB Horizen / BNB
0.21-2.68%-0.010.240.217.333K買入BINANCE
ZENUSDT Horizen / Tether
3.80-1.07%-0.044.343.594.876K買入HITBTC
ZENETH Horizen / Ethereum
0.023.32%0.000.030.024.187K買入HUOBI
ZENBTC Horizen / Bitcoin
0.00-1.26%-0.000.000.004.155K買入HITBTC
ZENUSD Horizen / US Dollar
3.84-1.84%-0.074.353.813.344K買入BITTREX
ZENETH Horizen / Ethereum
0.02-1.23%-0.000.030.02724買入HITBTC
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 幫助中心 功能請求 部落格 & 新聞 常見問題 維基 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 TradingView幣 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出