zen

Horizen

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
ZENBTC Horizen / Bitcoin
0.002.24%0.000.000.0011.292K買入BINANCE
ZENBTC Horizen / Bitcoin
0.001.85%0.000.000.004.531K買入HITBTC
ZENBTC Horizen / Bitcoin
0.001.67%0.000.000.003.075K買入HUOBI
ZENETH Horizen / Ethereum
0.054.06%0.000.050.041.617K賣出BINANCE
ZENBNB Horizen / Binance Coin
0.534.79%0.020.530.50875賣出BINANCE
ZENBTC Horizen / Bitcoin
0.003.01%0.000.000.00780買入BITTREX
ZENETH Horizen / Ethereum
0.045.09%0.000.050.04498賣出HUOBI
ZENUSDT Horizen / Tether
11.562.15%0.2411.7711.05490買入HITBTC
ZENETH Horizen / Ethereum
0.042.36%0.000.050.04369賣出HITBTC
ZENUSD Horizen / US Dollar
11.411.70%0.1911.6211.17123買入BITTREX
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 推薦朋友 網站規則 幫助中心 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 部落格 & 新聞 推特
概覽 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出