zen

Horizen

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
ZENBTC Horizen / Bitcoin
0.000.68%0.000.000.007.968K買入HITBTC
ZENBTC Horizen / Bitcoin
0.000.58%0.000.000.005.774K買入BINANCE
ZENBTC Horizen / Bitcoin
0.00-0.37%-0.000.000.002.511K買入BITTREX
ZENUSDT Horizen / Tether
5.85-2.37%-0.146.105.84934買入HITBTC
ZENUSD Horizen / US Dollar
5.88-0.81%-0.056.065.88798買入BITTREX
ZENETH Horizen / Ethereum
0.040.15%0.000.040.04597買入BINANCE
ZENBTC Horizen / Bitcoin
0.00-0.51%-0.000.000.00392買入HUOBI
ZENETH Horizen / Ethereum
0.040.70%0.000.040.04346買入HITBTC
ZENETH Horizen / Ethereum
0.040.34%0.000.040.04119買入HUOBI
ZENBNB Horizen / Binance Coin
0.411.29%0.010.420.40110買入BINANCE
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 節目 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 幫助中心 推薦朋友 功能請求 部落格 & 新聞 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出