IOTA

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
IOTABTC IOTA / Bitcoin
0.00-0.55%-0.000.000.001.287M強力賣出HUOBI
IOTABTC IOTA / Bitcoin
0.00-0.15%-0.000.000.00964.949K賣出BINANCE
IOTBTC IOTA / Bitcoin
0.000.07%0.000.000.00758.367K賣出BITFINEX
IOTAUSDT IOTA / TetherUS
0.20-0.05%-0.000.210.20648.615K賣出BINANCE
IOTAUSDT IOTA / Tether USD
0.20-0.34%-0.000.210.20573.153K賣出HUOBI
IOTAETH IOTA / Ethereum
0.00-0.58%-0.000.000.00479.674K賣出HITBTC
IOTUSD IOTA /美元
0.210.58%0.000.210.20473.489K賣出BITFINEX
IOTAUSDT IOTA / Tether
0.200.21%0.000.210.20313.784K賣出HITBTC
IOTAETH IOTA / Ethereum
0.00-0.58%-0.000.000.00312.272K賣出HUOBI
IOTABTC IOTA / Bitcoin
0.000.07%0.000.000.00253.890K賣出HITBTC
IOTAETH IOTA / Ethereum
0.00-0.36%-0.000.000.00130.812K賣出BINANCE
IOTETH IOTA / Ethereum
0.00-0.56%-0.000.000.0037.139K賣出BITFINEX
IOTEUR IOTA / EUR
0.190.20%0.000.190.1827.300K賣出BITFINEX
IOTABNB IOTA / Binance Coin
0.010.00%0.000.010.0124.625K賣出BINANCE
IOTGBP IOTA / GBP
0.160.63%0.000.160.154.914K賣出BITFINEX
IOTJPY IOTA / JPY
22.44-0.67%-0.1522.4422.024.838K賣出BITFINEX
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 節目 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 幫助中心 推薦朋友 功能請求 部落格 & 新聞 常見問題 維基 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出