nano

Nano

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
NANOBTC Nano / Bitcoin
0.00-1.29%-0.000.000.00458.456K買入BINANCE
NANOBTC NANO / Bitcoin
0.00-0.72%-0.000.000.00169.583K買入HITBTC
NANOUSDT Nano / TetherUS
0.87-5.81%-0.050.930.87155.292K賣出BINANCE
NANOXBT NANO / XBT
0.00-1.91%-0.000.000.0078.673K中立KRAKEN
NANOUSD NANO / USD
0.87-6.85%-0.060.940.8766.981K中立KRAKEN
NANOEUR NANO / EUR
0.79-6.52%-0.050.850.7951.262K中立KRAKEN
NANOBNB Nano / Binance Coin
0.051.28%0.000.050.0521.495K買入BINANCE
NANOUSDT NANO / Tether USD
0.87-4.09%-0.040.910.8613.057K賣出HUOBI
NANOETH Nano / Ethereum
0.00-1.74%-0.000.010.0012.621K賣出BINANCE
NANOUSDT NANO / Tether
0.88-5.22%-0.050.950.888.403K賣出HITBTC
NANOETH NANO / ETH
0.00-3.59%-0.000.010.005.328K中立KRAKEN
NANOBTC NANO / Bitcoin
0.00-0.28%-0.000.000.003.875K買入HUOBI
NANOETH NANO / Ethereum
0.00-1.21%-0.000.010.001.842K賣出HITBTC
NANOETH NANO / Ethereum
0.00-0.48%-0.000.000.00281賣出HUOBI
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 節目 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 幫助中心 推薦朋友 功能請求 部落格 & 新聞 常見問題 維基 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出