Nuls

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
使您的交易更上一層樓 開始免費試用
         
NULSUSDT NULS / Tether USD
0.51-0.12%-0.000.520.493.674M買入HUOBI
NULSBTC NULS / Bitcoin
0.00-2.31%-0.000.000.001.626M賣出HUOBI
NULSETH NULS / Ethereum
0.00-7.03%-0.000.000.00601.054K賣出HUOBI
NULSUSDT Nuls / TetherUS
0.51-1.31%-0.010.510.51110.347K買入BINANCE
NULSBTC Nuls / Bitcoin
0.00-1.28%-0.000.000.0060.295K買入BINANCE
NULSETH Nuls / Ethereum
0.00-0.51%-0.000.000.004.285K賣出BINANCE
NULSETH Nuls / Ethereum
0.00-11.87%-0.000.000.004賣出KUCOIN
NULSBTC Nuls / Bitcoin
0.00-1.24%-0.000.000.000賣出KUCOIN
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 推薦朋友 網站規則 幫助中心 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 部落格 & 新聞 推特
概覽 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 代幣 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出