omg

OmiseGO

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
OMGUSDT OmiseGo / Tether USD
1.161.51%0.021.191.13599.665K賣出HUOBI
OMGUSD OmiseGo / Dollar
1.16-1.87%-0.021.191.1645.847K賣出BITFINEX
OMGBTC OmiseGo / Bitcoin
0.002.61%0.000.000.0038.775K賣出HUOBI
OMGETH OmiseGo / Ethereum
0.010.78%0.000.010.0136.789K賣出HUOBI
OMGBTC OmiseGO / Bitcoin
0.001.72%0.000.000.0029.234K賣出BINANCE
OMGUSDT OmiseGO / TetherUS
1.16-2.14%-0.031.191.1618.138K賣出BINANCE
OMGBTC OmiseGo / Bitcoin
0.000.68%0.000.000.0011.348K賣出BITFINEX
OMGETH OmiseGO / Ethereum
0.010.06%0.000.010.018.908K賣出BINANCE
OMGBTC OmiseGO / Bitcoin
0.00-0.08%-0.000.000.003.698K賣出BITTREX
OMGTHB OmiseGo / Thai Baht
36.510.86%0.3136.7536.003.257K賣出BXTH
OMGBNB OmiseGO / Binance Coin
0.040.91%0.000.040.04526賣出BINANCE
OMGETH OmiseGo / Ethereum
0.01-0.80%-0.000.010.01233賣出BITFINEX
OMGETH OmiseGO / Ethereum
0.01-0.28%-0.000.010.0155賣出BITTREX
OMGUSDT OmiseGO / Tether
1.16-1.81%-0.021.161.1645賣出BITTREX
OMGBTC OmiseGO / Bitcoin
0.001.26%0.000.000.0022賣出POLONIEX
OMGDAI OmiseGo / DAI
1.305.70%0.071.301.008賣出BITFINEX
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 尋求幫助 功能請求 部落格 & 新聞 常見問題 維基 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 尋求幫助 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出