omg

OmiseGO

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
OMGBTC OmiseGO / Bitcoin
0.00-8.76%-0.000.000.001.284M買入BINANCE
OMGUSDT OmiseGO / TetherUS
1.15-10.34%-0.131.341.08792.885K買入BINANCE
OMGUSDT OmiseGo / Tether USD
1.15-1.59%-0.021.211.08784.548K買入HUOBI
OMGUSD OmiseGo / Dollar
1.16-10.10%-0.131.341.08538.194K買入BITFINEX
OMGETH OmiseGO / Ethereum
0.00-5.10%-0.000.000.00101.264K強力賣出BINANCE
OMGBTC OmiseGo / Bitcoin
0.00-8.72%-0.000.000.0096.245K買入BITFINEX
OMGBTC OmiseGo / Bitcoin
0.00-0.84%-0.000.000.0051.556K買入HUOBI
OMGETH OmiseGo / Ethereum
0.002.71%0.000.000.0030.759K強力賣出HUOBI
OMGBTC OmiseGO / Bitcoin
0.00-8.59%-0.000.000.0026.984K買入BITTREX
OMGBNB OmiseGO / Binance Coin
0.05-5.56%-0.000.050.0520.213K買入BINANCE
OMGUSDT OmiseGO / Tether
1.16-11.46%-0.151.331.0816.635K買入BITTREX
OMGBTC OmiseGO / Bitcoin
0.00-9.32%-0.000.000.0014.610K買入POLONIEX
OMGETH OmiseGO / Ethereum
0.00-6.69%-0.000.000.004.324K強力賣出BITTREX
OMGETH OmiseGo / Ethereum
0.00-9.18%-0.000.000.001.697K強力賣出BITFINEX
OMGDAI OmiseGo / DAI
0.675.99%0.040.670.676賣出BITFINEX
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 推薦朋友 網站規則 幫助中心 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 部落格 & 新聞 推特
概覽 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出