omg

OmiseGO

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
OMGUSDT OmiseGo / Tether USD
2.13-0.81%-0.022.172.104.090M買入HUOBI
OMGETH OmiseGo / Ethereum
0.01-1.20%-0.000.010.01835.635K賣出HUOBI
OMGBTC OmiseGO / Bitcoin
0.00-3.80%-0.000.000.00477.041K強力賣出BINANCE
OMGUSDT OmiseGO / TetherUS
2.12-0.17%-0.002.152.08186.732K買入BINANCE
OMGUSD OmiseGo / Dollar
2.140.82%0.022.162.11106.539K買入BITFINEX
OMGBTC OmiseGo / Bitcoin
0.00-2.14%-0.000.000.0089.829K強力賣出HUOBI
OMGETH OmiseGO / Ethereum
0.01-1.29%-0.000.010.0181.079K賣出BINANCE
OMGBTC OmiseGO / Bitcoin
0.00-3.30%-0.000.000.0032.302K強力賣出BITTREX
OMGTHB OmiseGo / Thai Baht
66.650.83%0.5567.4065.5026.821K買入BXTH
OMGBNB OmiseGO / Binance Coin
0.06-4.03%-0.000.070.0619.988K賣出BINANCE
OMGBTC OmiseGo / Bitcoin
0.00-2.46%-0.000.000.0010.736K強力賣出BITFINEX
OMGETH OmiseGO / Ethereum
0.01-1.77%-0.000.010.018.582K賣出BITTREX
OMGBTC OmiseGO / Bitcoin
0.00-3.72%-0.000.000.007.015K強力賣出POLONIEX
OMGUSDT OmiseGo / Tether
2.11-1.04%-0.022.152.113.698K買入BITTREX
OMGETH OmiseGO / Ethereum
0.01-1.22%-0.000.010.011.681K賣出POLONIEX
OMGETH OmiseGo / Ethereum
0.01-0.67%-0.000.010.011.414K賣出BITFINEX
OMGDAI OmiseGo / DAI
2.013.31%0.062.012.0126買入BITFINEX
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 尋求幫助 功能請求 部落格 & 新聞 常見問題 維基 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 尋求幫助 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出