ont

Ontology

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
ONTBTC Ontology / Bitcoin
0.006.12%0.000.000.001.651M賣出BINANCE
ONTUSDT Ontology / TetherUS
0.815.67%0.040.850.761.597M賣出BINANCE
ONTUSDT Ontology / Tether USD
0.815.86%0.040.820.751.505M賣出HUOBI
ONTBTC Ontology / Bitcoin
0.006.10%0.000.000.00495.309K賣出HITBTC
ONTUSDT Ontology / Tether
0.815.79%0.040.820.76364.426K賣出HITBTC
ONTETH Ontology / Ethereum
0.006.74%0.000.000.00244.281K賣出HITBTC
ONTBTC Ontology / Bitcoin
0.006.42%0.000.000.00168.593K賣出HUOBI
ONTETH Ontology / Ethereum
0.007.02%0.000.000.00134.212K中立BINANCE
ONTBNB Ontology / Binance Coin
0.036.12%0.000.030.0394.569K賣出BINANCE
ONTETH Ontology / Ethereum
0.007.31%0.000.000.0065.390K賣出HUOBI
ONTUSDC Ontology / USD Coin
0.815.80%0.040.820.7719.557K賣出BINANCE
ONTBTC Ontology / Bitcoin
0.006.68%0.000.000.0016.213K賣出BITTREX
ONTPAX Ontology / Paxos Standard
0.815.71%0.040.920.7716.141K中立BINANCE
ONTUSDT Ontology / Tether
0.808.16%0.060.800.7897賣出BITTREX
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 尋求幫助 功能請求 部落格 & 新聞 常見問題 維基 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 尋求幫助 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出