ont

Ontology

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
ONTUSDT Ontology / TetherUS
0.71-0.29%-0.000.730.687.366M買入BINANCE
ONTUSDT Ontology / Tether
0.71-0.68%-0.000.730.685.856M買入HITBTC
ONTBTC Ontology / Bitcoin
0.00-3.23%-0.000.000.003.521M買入HITBTC
ONTBTC Ontology / Bitcoin
0.00-2.69%-0.000.000.003.505M買入BINANCE
ONTUSDT Ontology / Tether USD
0.712.13%0.010.730.691.203M買入HUOBI
ONTETH Ontology / Ethereum
0.00-4.81%-0.000.000.00233.783K買入HITBTC
ONTBNB Ontology / Binance Coin
0.04-5.92%-0.000.040.04168.083K賣出BINANCE
ONTETH Ontology / Ethereum
0.00-4.65%-0.000.000.00155.479K買入BINANCE
ONTBTC Ontology / Bitcoin
0.001.38%0.000.000.0097.308K買入HUOBI
ONTBTC Ontology / Bitcoin
0.00-2.46%-0.000.000.0035.669K買入BITTREX
ONTETH Ontology / Ethereum
0.000.34%0.000.000.0017.585K買入HUOBI
ONTPAX Ontology / Paxos Standard
0.71-1.16%-0.010.730.686.948K買入BINANCE
ONTUSDT Ontology / Tether
0.64-3.63%-0.020.640.64706買入BITTREX
ONTBCH Ontology / Bitcoin Cash
0.000.65%0.000.000.00205賣出HITBTC
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 節目 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 Pine大師 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 幫助中心 推薦朋友 功能請求 部落格 & 新聞 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出