ont

Ontology

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
ONTUSDT Ontology / Tether
0.36-0.52%-0.000.360.352.530M賣出HITBTC
ONTUSDT Ontology / TetherUS
0.36-1.11%-0.000.360.351.623M賣出BINANCE
ONTUSDTPERP Ontology / TetherUS PERPETUAL FUTURES
0.36-1.30%-0.000.360.351.034M賣出BINANCE
ONTBTC Ontology / Bitcoin
0.001.10%0.000.000.00721.680K賣出HITBTC
ONTBTC Ontology / Bitcoin
0.001.04%0.000.000.00556.712K賣出BINANCE
ONTETH Ontology / Ethereum
0.000.84%0.000.000.00179.980K賣出HITBTC
ONTUSDT Ontology / Tether USD
0.36-0.42%-0.000.360.3664.883K賣出HUOBI
ONTETH Ontology / Ethereum
0.001.16%0.000.000.0014.142K賣出BINANCE
ONTBNB Ontology / Binance Coin
0.032.05%0.000.030.039.204K賣出BINANCE
ONTBTC Ontology / Bitcoin
0.000.36%0.000.000.004.193K賣出BITTREX
ONTBUSD Ontology / BUSD
0.36-1.05%-0.000.360.361.978K賣出BINANCE
ONTETH Ontology / Ethereum
0.000.15%0.000.000.001.310K賣出HUOBI
ONTBTC Ontology / Bitcoin
0.000.02%0.000.000.001.062K賣出HUOBI
ONTUSDT Ontology / Tether
0.35-2.97%-0.010.360.3528賣出BITTREX
ONTBCH Ontology / Bitcoin Cash
0.00-2.30%-0.000.000.003強力賣出HITBTC
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 推薦朋友 網站規則 幫助中心 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 部落格 & 新聞 推特
概覽 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出