Ontology

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
使您的交易更上一層樓 開始免費試用
         
ONTUSDT Ontology / TetherUS
0.59-7.73%-0.050.640.589.468M中立BINANCE
ONTUSDT Ontology / Tether USD
0.59-2.47%-0.010.640.588.357M買入HUOBI
ONTUSDTPERP Ontology / TetherUS PERPETUAL FUTURES
0.59-7.56%-0.050.640.587.479M中立BINANCE
ONTUSDT Ontology / Tether
0.59-7.15%-0.050.640.593.732M買入HITBTC
ONTBTC Ontology / Bitcoin
0.00-0.34%-0.000.000.00814.415K賣出HITBTC
ONTBTC Ontology / Bitcoin
0.00-1.12%-0.000.000.00796.560K賣出BINANCE
ONTBUSD Ontology / BUSD
0.59-7.74%-0.050.640.57311.847K中立BINANCE
ONTETH Ontology / Ethereum
0.001.15%0.000.000.00298.336K強力賣出HITBTC
ONTBTC Ontology / Bitcoin
0.000.68%0.000.000.00213.734K買入HUOBI
ONTETH Ontology / Ethereum
0.000.65%0.000.000.00122.170K賣出BINANCE
ONTHUSD Ontology / HUSD
0.59-2.22%-0.010.640.58106.076K買入HUOBI
ONTETH Ontology / Ethereum
0.00-1.56%-0.000.000.00105.800K賣出HUOBI
ONTUSDT Ontology / Tether
0.59-5.70%-0.040.630.5843.220K買入BITTREX
ONTUSDT Ontology / Tether
0.59-6.92%-0.040.640.5834.423K買入KUCOIN
ONTBNB Ontology / Binance Coin
0.01-3.28%-0.000.020.017.566K賣出BINANCE
ONTBTC Ontology / Bitcoin
0.00-1.46%-0.000.000.004.787K賣出BITTREX
ONTBCH Ontology / Bitcoin Cash
0.00-3.78%-0.000.000.002.104K賣出HITBTC
ONTETH Ontology / Ethereum
0.001.66%0.000.000.002賣出KUCOIN
ONTBTC Ontology / Bitcoin
0.00-0.89%-0.000.000.000賣出KUCOIN
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 推薦朋友 網站規則 幫助中心 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 部落格 & 新聞 推特
概覽 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 代幣 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出