ont

Ontology

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
ONTUSDT Ontology / Tether
0.67-7.48%-0.050.720.645.455M賣出HITBTC
ONTUSDT Ontology / TetherUS
0.67-7.44%-0.050.720.645.453M賣出BINANCE
ONTBTC Ontology / Bitcoin
0.00-1.62%-0.000.000.002.966M賣出HITBTC
ONTBTC Ontology / Bitcoin
0.00-1.46%-0.000.000.002.292M賣出BINANCE
ONTUSDT Ontology / Tether USD
0.670.12%0.000.670.65621.984K賣出HUOBI
ONTETH Ontology / Ethereum
0.000.43%0.000.000.00173.496K賣出HITBTC
ONTBTC Ontology / Bitcoin
0.000.18%0.000.000.00152.900K賣出HUOBI
ONTETH Ontology / Ethereum
0.000.70%0.000.000.00118.576K賣出BINANCE
ONTBNB Ontology / Binance Coin
0.04-1.01%-0.000.040.0493.444K賣出BINANCE
ONTUSDC Ontology / USD Coin
0.66-7.27%-0.050.720.6342.478K賣出BINANCE
ONTETH Ontology / Ethereum
0.000.72%0.000.000.0025.738K賣出HUOBI
ONTPAX Ontology / Paxos Standard
0.66-7.31%-0.050.720.6414.955K強力賣出BINANCE
ONTBTC Ontology / Bitcoin
0.00-0.75%-0.000.000.009.328K賣出BITTREX
ONTUSDT Ontology / Tether
0.67-6.63%-0.050.700.671.025K強力賣出BITTREX
ONTBCH Ontology / Bitcoin Cash
0.00-4.07%-0.000.000.0010HITBTC
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 節目 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 幫助中心 推薦朋友 功能請求 部落格 & 新聞 常見問題 維基 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出