ont

Ontology

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
ONTBTC Ontology / Bitcoin
0.00-1.33%-0.000.000.005.866M強力賣出HITBTC
ONTUSDT Ontology / Tether
1.440.53%0.011.471.414.198M買入HITBTC
ONTUSDT Ontology / TetherUS
1.430.27%0.001.461.411.651M買入BINANCE
ONTBTC Ontology / Bitcoin
0.00-1.27%-0.000.000.001.391M強力賣出BINANCE
ONTETH Ontology / Ethereum
0.01-1.40%-0.000.010.01580.634K賣出HITBTC
ONTUSDT Ontology / Tether USD
1.430.60%0.011.441.42188.466K強力買入HUOBI
ONTETH Ontology / Ethereum
0.01-1.13%-0.000.010.0190.328K賣出BINANCE
ONTBNB Ontology / Binance Coin
0.04-2.39%-0.000.040.0452.550K賣出BINANCE
ONTBTC Ontology / Bitcoin
0.00-0.80%-0.000.000.0018.017K賣出HUOBI
ONTETH Ontology / Ethereum
0.010.17%0.000.010.013.913K賣出HUOBI
ONTBTC Ontology / Bitcoin
0.00-0.81%-0.000.000.002.272K賣出BITTREX
ONTUSDT Ontology / Tether
1.430.34%0.001.431.43135買入BITTREX
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 尋求幫助 功能請求 部落格 & 新聞 常見問題 維基 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 尋求幫助 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出