qtum

Qtum

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
QTUMUSDT QTUM / Tether
1.61-3.74%-0.061.731.592.564M買入HITBTC
QTUMUSDTPERP Qtum / TetherUS PERPETUAL FUTURES
1.61-3.65%-0.061.731.592.555M買入BINANCE
QTUMUSDT Qtum / TetherUS
1.61-3.42%-0.061.741.592.296M買入BINANCE
QTUMBTC QTUM / Bitcoin
0.00-1.77%-0.000.000.001.012M買入HITBTC
QTUMBTC Qtum / Bitcoin
0.00-1.93%-0.000.000.00650.193K買入BINANCE
QTUMKRW Qtum / South Korean Won
1957.00-3.36%-68.002096.001934.00458.329K買入BITHUMB
QTUMUSDT Qtum / Tether USD
1.61-2.06%-0.031.641.59251.789K買入HUOBI
QTUMETH QTUM / Ethereum
0.01-3.44%-0.000.010.0176.949K買入HITBTC
QTUMUSD QTUM / USD
1.61-3.65%-0.061.741.5832.181K買入KRAKEN
QTUMEUR QTUM / EUR
1.49-3.34%-0.051.601.4625.089K買入KRAKEN
QTUMETH Qtum / Ethereum
0.01-3.61%-0.000.010.0122.844K買入BINANCE
QTUMBTC Qtum / Bitcoin
0.00-1.10%-0.000.000.0015.549K買入HUOBI
QTUMBUSD Qtum / BUSD
1.62-4.03%-0.071.731.5915.367K強力買入BINANCE
QTUMETH Qtum / Ethereum
0.01-2.51%-0.000.010.0110.413K買入HUOBI
QTUMXBT QTUM / XBT
0.00-2.41%-0.000.000.009.042K買入KRAKEN
QTMUSD Qtum / Dollar
1.62-2.64%-0.041.741.605.739K買入BITFINEX
QTUMBTC Qtum / Bitcoin
0.00-2.89%-0.000.000.005.027K買入BITTREX
QTUMBTC Qtum / Bitcoin
0.00-1.77%-0.000.000.003.337K買入POLONIEX
QTMBTC Qtum / Bitcoin
0.00-3.38%-0.000.000.002.258K買入BITFINEX
QTUMUSDT Qtum / Tether USD
1.62-3.82%-0.061.731.591.852K買入POLONIEX
QTUMETH QTUM / ETH
0.01-3.77%-0.000.010.01433買入KRAKEN
QTUMETH Qtum / Ethereum
0.01-2.74%-0.000.010.01356買入BITTREX
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 推薦朋友 網站規則 幫助中心 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 部落格 & 新聞 推特
概覽 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出