qtum

Qtum

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
QTUMUSDT Qtum / TetherUS
2.44-9.18%-0.252.832.214.396M買入BINANCE
QTUMUSDT QTUM / Tether
2.44-9.05%-0.242.822.252.557M買入HITBTC
QTUMBTC Qtum / Bitcoin
0.00-7.95%-0.000.000.002.221M買入BINANCE
QTUMKRW Qtum / South Korean Won
2848.00-8.45%-263.003304.002703.001.248M買入BITHUMB
QTUMUSDT Qtum / Tether USD
2.45-2.30%-0.062.722.231.021M買入HUOBI
QTUMBTC QTUM / Bitcoin
0.00-7.93%-0.000.000.00777.664K賣出HITBTC
QTUMETH Qtum / Ethereum
0.01-4.42%-0.000.010.01115.779K賣出BINANCE
QTUMEUR QTUM / EUR
2.28-8.67%-0.222.612.0680.778K買入KRAKEN
QTUMETH QTUM / Ethereum
0.01-4.43%-0.000.010.0174.389K賣出HITBTC
QTUMBTC Qtum / Bitcoin
0.00-1.19%-0.000.000.0064.108K賣出HUOBI
QTUMBUSD Qtum / BUSD
2.45-8.38%-0.222.822.2361.848K賣出BINANCE
QTUMUSD QTUM / USD
2.45-7.77%-0.212.822.2555.047K買入KRAKEN
QTUMXBT QTUM / XBT
0.00-7.00%-0.000.000.0053.894K買入KRAKEN
QTUMBTC Qtum / Bitcoin
0.00-7.91%-0.000.000.0028.666K買入BITTREX
QTUMETH Qtum / Ethereum
0.010.52%0.000.010.0124.411K賣出HUOBI
QTUMUSDT Qtum / Tether USD
2.46-8.07%-0.222.822.2518.877K買入POLONIEX
QTUMBTC Qtum / Bitcoin
0.00-7.44%-0.000.000.0014.321K買入POLONIEX
QTUMETH Qtum / Ethereum
0.01-5.54%-0.000.010.0114.111K強力賣出BITTREX
QTMUSD Qtum / Dollar
2.45-9.68%-0.262.802.2611.099K買入BITFINEX
QTMBTC Qtum / Bitcoin
0.00-7.97%-0.000.000.009.552K買入BITFINEX
QTUMBNB Qtum / Binance Coin
0.11-4.34%-0.000.110.109.228K強力賣出BINANCE
QTUMETH QTUM / ETH
0.01-3.37%-0.000.010.017.086K賣出KRAKEN
QTMETH Qtum / Ethereum
0.01-3.71%-0.000.010.01792賣出BITFINEX
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 推薦朋友 網站規則 幫助中心 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 部落格 & 新聞 推特
概覽 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出