Storj

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
使您的交易更上一層樓 開始免費試用
         
STORJUSDTPERP Storj / TetherUS PERPETUAL FUTURES
0.47-7.70%-0.040.520.4517.241M中立BINANCE
STORJUSDT Storj / TetherUS
0.47-7.86%-0.040.520.456.204M買入BINANCE
STORJUSDT Storj / Tether USD
0.47-4.34%-0.020.490.453.121M買入HUOBI
STORJBTC Storj / Bitcoin
0.00-6.43%-0.000.000.002.161M買入BINANCE
STORJBTC Storj / Bitcoin
0.00-3.49%-0.000.000.00301.273K買入HUOBI
STORJEUR STORJ / EUR
0.40-6.49%-0.030.440.39268.789K買入KRAKEN
STORJUSD STORJ / USD
0.47-5.83%-0.030.520.45204.979K買入KRAKEN
STORJETH Storj / Ethereum
0.00-6.03%-0.000.000.00114.484K買入BINANCE
STORJBUSD Storj / BUSD
0.47-8.66%-0.040.510.4594.854K買入BINANCE
STORJBTC STORJ / Bitcoin
0.00-6.43%-0.000.000.0023.836K買入BITTREX
STORJETH STORJ / ETH
0.00-5.22%-0.000.000.0012.992K買入KRAKEN
STORJXBT STORJ / XBT
0.00-3.40%-0.000.000.0011.716K買入KRAKEN
STORJBTC Storj / Bitcoin
0.00-7.30%-0.000.000.001.932K買入POLONIEX
STORJBTC Storj / Bitcoin
0.00-6.80%-0.000.000.00350買入HITBTC
STORJUSDT Storj / Tether
0.47-7.84%-0.040.480.4645買入HITBTC
STORJETH Storj / Ethereum
0.00-5.97%-0.000.000.000強力買入HITBTC
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 推薦朋友 網站規則 幫助中心 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 部落格 & 新聞 推特
概覽 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 代幣 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出