trx

TRON

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
TRXUSDT TRON / TetherUS
0.011.24%0.000.010.01498.561M強力賣出BINANCE
TRXUSDT TRON / Tether
0.011.17%0.000.010.01306.362M強力賣出HITBTC
TRXBTC TRON / Bitcoin
0.000.36%0.000.000.00121.093M賣出HITBTC
TRXETH TRON / Ethereum
0.00-1.52%-0.000.000.00113.286M賣出HITBTC
TRXBTC TRON / Bitcoin
0.000.52%0.000.000.0097.287M賣出BINANCE
TRXUSDT TRON / Tether USD
0.01-0.20%-0.000.010.0118.124M賣出HUOBI
TRXETH TRON / Ethereum
0.00-1.56%-0.000.000.0015.868M賣出BINANCE
TRXBTC TRON / Bitcoin
0.000.02%0.000.000.0014.589M賣出HUOBI
TRXBUSD TRON / BUSD
0.011.17%0.000.010.0112.430M賣出BINANCE
TRXETH TRON / Ethereum
0.00-0.73%-0.000.000.0011.064M賣出HUOBI
TRXUSDC TRON / USD Coin
0.011.24%0.000.010.0110.991M強力賣出BINANCE
TRXTUSD TRON / TrueUSD
0.011.31%0.000.010.017.750M強力賣出BINANCE
TRXBNB TRON / Binance Coin
0.000.86%0.000.000.005.900M賣出BINANCE
TRXPAX TRON / Paxos Standard
0.011.24%0.000.010.015.568M強力賣出BINANCE
TRXXRP TRON / Ripple
0.060.17%0.000.060.063.597M賣出BINANCE
TRXBTC TRON / Bitcoin
0.001.04%0.000.000.001.476M賣出BITTREX
TRXUSD TRON / Dollar
0.010.62%0.000.010.01511.285K強力賣出BITFINEX
TRXUSDT Tron / Tether
0.011.15%0.000.010.01254.626K強力賣出BITTREX
TRXUSD TRON / US Dollar
0.010.55%0.000.010.01224.656K強力賣出BITTREX
TRXBTC Tron / Bitcoin
0.001.04%0.000.000.00210.685K賣出POLONIEX
TRXUSDC Tron / USD Coin
0.010.29%0.000.010.01190.514K賣出POLONIEX
TRXUSDT Tron / Tether USD
0.011.52%0.000.010.0197.355K賣出POLONIEX
TRXBTC TRON / Bitcoin
0.001.03%0.000.000.0062.160K賣出BITFINEX
TRXETH TRON / Ethereum
0.00-1.14%-0.000.000.0027.087K賣出BITTREX
TRXEUR TRON / EUR
0.01-0.35%-0.000.010.0118.117K賣出BITFINEX
TRXEOS TRON / EOS
0.01-4.16%-0.000.010.0117.676K賣出HITBTC
TRXETH TRON / Ethereum
0.000.33%0.000.000.009.129K賣出BITFINEX
TRXGBP TRON / GBP
0.01-0.98%-0.000.010.016.686K強力賣出BITFINEX
TRXJPY TRON / JPY
1.57-0.72%-0.011.571.57350強力賣出BITFINEX
TRXBCH TRON / Bitcoin Cash
0.00-0.91%-0.000.000.007賣出HITBTC
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 節目 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 幫助中心 推薦朋友 功能請求 部落格 & 新聞 常見問題 維基 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出