trx

TRON

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
TRXUSDT TRON / TetherUS
0.02-0.45%-0.000.020.02388.064M賣出BINANCE
TRXBTC TRON / Bitcoin
0.00-0.13%0.000.000.00351.415M賣出HITBTC
TRXUSDT TRON / Tether
0.02-0.36%-0.000.020.02218.179M賣出HITBTC
TRXBTC TRON / Bitcoin
0.000.17%0.000.000.00169.147M賣出HUOBI
TRXBTC TRON / Bitcoin
0.000.00%0.000.000.0093.705M賣出BINANCE
TRXETH TRON / Ethereum
0.000.41%0.000.000.0079.695M買入HITBTC
TRXUSDT TRON / Tether USD
0.02-0.01%-0.000.020.0241.267M賣出HUOBI
TRXETH TRON / Ethereum
0.00-0.29%-0.000.000.0015.928M買入HUOBI
TRXETH TRON / Ethereum
0.000.53%0.000.000.009.540M買入BINANCE
TRXBNB TRON / BNB
0.001.19%0.000.000.007.079M賣出BINANCE
TRXBTC TRON / Bitcoin
0.000.00%0.000.000.006.411M賣出BITTREX
TRXUSDC TRON / USD Coin
0.02-0.39%-0.000.020.024.651M賣出BINANCE
TRXTUSD TRON / TrueUSD
0.02-0.71%-0.000.020.023.807M賣出BINANCE
TRXPAX TRON / Paxos Standard
0.02-0.52%-0.000.020.023.341M賣出BINANCE
TRXXRP TRON / Ripple
0.050.11%0.000.050.053.309M賣出BINANCE
TRXUSD TRON / US Dollar
0.02-0.77%-0.000.020.022.071M賣出BITTREX
TRXUSDT Tron / Tether
0.02-0.58%-0.000.020.02976.493K賣出BITTREX
TRXUSD TRON / Dollar
0.02-1.01%-0.000.020.02802.693K賣出BITFINEX
TRXETH TRON / Ethereum
0.000.49%0.000.000.00223.964K買入BITTREX
TRXBTC TRON / Bitcoin
0.000.00%0.000.000.00131.392K賣出BITFINEX
TRXEUR TRON / EUR
0.01-1.18%-0.000.010.0113.526K賣出BITFINEX
TRXGBP TRON / GBP
0.01-1.41%-0.000.010.017.785K賣出BITFINEX
TRXETH TRON / Ethereum
0.000.10%0.000.000.005.894K買入BITFINEX
TRXJPY TRON / JPY
1.682.11%0.031.681.681.439K賣出BITFINEX
TRXEOS TRON / EOS
0.01-0.91%-0.000.010.011.050K買入HITBTC
TRXBCH TRON / Bitcoin Cash
0.00-5.42%-0.000.000.00648買入HITBTC
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 幫助中心 功能請求 部落格 & 新聞 常見問題 維基 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 TradingView幣 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出