trx

TRON

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
TRXUSDT TRON / Tether USD
0.02-6.57%-0.000.020.02811.664M買入HUOBI
TRXUSDT TRON / TetherUS
0.02-6.97%-0.000.020.02406.308M買入BINANCE
TRXUSDTPERP TRON / TetherUS PERPETUAL FUTURES
0.02-6.92%-0.000.020.02386.747M賣出BINANCE
TRXUSDT TRON / Tether
0.02-7.16%-0.000.020.02204.791M買入HITBTC
TRXBTC TRON / Bitcoin
0.00-5.50%-0.000.000.00200.855M賣出HUOBI
TRXBTC TRON / Bitcoin
0.00-5.36%-0.000.000.00167.078M賣出BINANCE
TRXUSDT Tron / Tether USD
0.02-7.27%-0.000.020.0267.219M賣出POLONIEX
TRXBTC TRON / Bitcoin
0.00-5.65%-0.000.000.0060.864M賣出HITBTC
TRXETH TRON / Ethereum
0.00-1.79%-0.000.000.0047.938M強力賣出HUOBI
TRXUSDC TRON / USD Coin
0.02-6.84%-0.000.020.0216.044M買入BINANCE
TRXTUSD TRON / TrueUSD
0.02-7.18%-0.000.020.027.658M買入BINANCE
TRXBUSD TRON / BUSD
0.02-7.23%-0.000.020.027.018M買入BINANCE
TRXETH TRON / Ethereum
0.00-2.54%-0.000.000.006.575M強力賣出BINANCE
TRXETH TRON / Ethereum
0.00-2.30%-0.000.000.004.973M強力賣出HITBTC
TRXBNB TRON / Binance Coin
0.00-2.52%-0.000.000.004.288M賣出BINANCE
TRXBTC Tron / Bitcoin
0.00-5.78%-0.000.000.004.218M賣出POLONIEX
TRXBTC TRON / Bitcoin
0.00-5.78%-0.000.000.003.049M賣出BITTREX
TRXXRP TRON / XRP
0.07-1.89%-0.000.080.072.688M賣出BINANCE
TRXPAX TRON / Paxos Standard
0.02-7.30%-0.000.020.021.765M買入BINANCE
TRXUSDC Tron / USD Coin
0.02-6.98%-0.000.020.021.422M賣出POLONIEX
TRXUSD TRON / Dollar
0.02-7.15%-0.000.020.021.147M買入BITFINEX
TRXBTC TRON / Bitcoin
0.00-6.19%-0.000.000.00722.358K賣出BITFINEX
TRXUSDT Tron / Tether
0.02-7.22%-0.000.020.02286.829K買入BITTREX
TRXUSD TRON / US Dollar
0.02-7.16%-0.000.020.02282.109K買入BITTREX
TRXETH TRON / Ethereum
0.00-1.99%-0.000.000.00155.581K強力賣出BITTREX
TRXETH TRON / Ethereum
0.00-1.83%-0.000.000.0077.350K強力賣出BITFINEX
TRXEOS TRON / EOS
0.01-5.13%-0.000.010.0034.632K買入HITBTC
TRXGBP TRON / GBP
0.02-2.85%-0.000.020.0230.516K買入BITFINEX
TRXBCH TRON / Bitcoin Cash
0.00-0.54%-0.000.000.0026.981K買入HITBTC
TRXJPY TRON / JPY
2.27-5.66%-0.142.452.2719.525K買入BITFINEX
TRXEUR TRON / EUR
0.02-3.30%-0.000.020.029.292K買入BITFINEX
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 推薦朋友 網站規則 幫助中心 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 部落格 & 新聞 推特
概覽 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出