trx

TRON

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
TRXBTC TRON / Bitcoin
0.00-9.58%-0.000.000.00870.770M強力賣出HUOBI
TRXUSDT TRON / Tether USD
0.040.90%0.000.040.04720.029M買入HUOBI
TRXUSDT TRON / Tether
0.041.28%0.000.040.04558.194M買入HITBTC
TRXBTC TRON / Bitcoin
0.00-6.01%-0.000.000.00506.607M強力賣出HITBTC
TRXUSDT TRON / TetherUS
0.041.35%0.000.040.04483.342M買入BINANCE
TRXBTC TRON / Bitcoin
0.00-5.83%-0.000.000.00319.452M強力賣出BINANCE
TRXETH TRON / Ethereum
0.00-6.24%-0.000.000.0075.166M強力賣出HUOBI
TRXETH TRON / Ethereum
0.00-3.95%-0.000.000.0031.438M賣出BINANCE
TRXBNB TRON / Binance Coin
0.00-2.16%-0.000.000.0024.973M買入BINANCE
TRXBTC TRON / Bitcoin
0.00-5.54%-0.000.000.0023.487M強力賣出BITTREX
TRXXRP TRON / Ripple
0.08-0.35%-0.000.080.0812.268M買入BINANCE
TRXBTC TRON / Bitcoin
0.00-5.83%-0.000.000.007.972M強力賣出BITFINEX
TRXTUSD TRON / TrueUSD
0.041.36%0.000.040.047.039M買入BINANCE
TRXUSD TRON / US Dollar
0.042.08%0.000.040.045.237M買入BITTREX
TRXUSD TRON / Dollar
0.04-0.01%-0.000.040.044.969M買入BITFINEX
TRXUSDT TRON / Tether
0.041.22%0.000.040.044.711M買入BITTREX
TRXUSDC TRON / USD Coin
0.041.54%0.000.040.044.279M買入BINANCE
TRXETH TRON / Ethereum
0.00-3.73%-0.000.000.002.388M賣出BITFINEX
TRXPAX TRON / Paxos Standard
0.041.28%0.000.040.041.477M買入BINANCE
TRXETH TRON / Ethereum
0.00-4.08%-0.000.000.001.440M賣出HITBTC
TRXETH TRON / Ethereum
0.00-3.77%-0.000.000.001.121M賣出BITTREX
TRXGBP TRON / GBP
0.031.22%0.000.030.03311.801K買入BITFINEX
TRXEUR TRON / EUR
0.030.48%0.000.030.03215.133K買入BITFINEX
TRXJPY TRON / JPY
4.150.86%0.044.164.09188.797K買入BITFINEX
TRXEOS TRON / EOS
0.01-1.48%-0.000.010.0150買入HITBTC
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 尋求幫助 功能請求 部落格 & 新聞 常見問題 維基 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 尋求幫助 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出