trx

TRON

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
TRXUSDT TRON / Tether USD
0.02-1.76%-0.000.020.02291.415M買入HUOBI
TRXUSDT Tron / Tether USD
0.02-0.82%-0.000.020.02195.543M買入POLONIEX
TRXUSDT TRON / Tether
0.02-0.79%-0.000.020.02164.456M買入HITBTC
TRXUSDT TRON / TetherUS
0.02-0.85%-0.000.020.02157.127M買入BINANCE
TRXUSDTPERP TRON / TetherUS PERPETUAL FUTURES
0.02-0.79%-0.000.020.0285.573M強力賣出BINANCE
TRXBTC TRON / Bitcoin
0.00-0.11%0.000.000.0079.662M買入HUOBI
TRXBTC TRON / Bitcoin
0.000.05%0.000.000.0075.459M買入HITBTC
TRXETH TRON / Ethereum
0.00-0.09%-0.000.000.0031.457M賣出HITBTC
TRXBTC TRON / Bitcoin
0.000.00%0.000.000.0026.505M買入BINANCE
TRXETH TRON / Ethereum
0.00-0.98%-0.000.000.0022.706M賣出HUOBI
TRXETH TRON / Ethereum
0.00-0.06%-0.000.000.0013.417M賣出BINANCE
TRXBTC Tron / Bitcoin
0.00-0.51%-0.000.000.009.306M買入POLONIEX
TRXEUR TRON / EUR
0.012.03%0.000.020.018.748M買入BITFINEX
TRXBNB TRON / Binance Coin
0.00-0.10%-0.000.000.005.409M賣出BINANCE
TRXBUSD TRON / BUSD
0.02-0.92%-0.000.020.025.245M買入BINANCE
TRXXRP TRON / XRP
0.07-0.57%-0.000.070.074.268M強力買入BINANCE
TRXUSDC TRON / USD Coin
0.02-0.79%-0.000.020.024.107M買入BINANCE
TRXPAX TRON / Paxos Standard
0.02-0.92%-0.000.020.023.025M買入BINANCE
TRXTUSD TRON / TrueUSD
0.02-0.86%-0.000.020.022.097M買入BINANCE
TRXBTC TRON / Bitcoin
0.000.00%0.000.000.00899.908K買入BITTREX
TRXUSD TRON / US Dollar
0.02-2.68%-0.000.020.02625.919K買入BITTREX
TRXUSD TRON / Dollar
0.02-1.30%-0.000.020.02304.769K買入BITFINEX
TRXGBP TRON / GBP
0.011.37%0.000.010.01276.741K買入BITFINEX
TRXETH TRON / Ethereum
0.00-0.39%-0.000.000.00233.638K賣出BITTREX
TRXJPY TRON / JPY
1.801.14%0.021.821.72172.784K買入BITFINEX
TRXUSDC Tron / USD Coin
0.02-1.16%-0.000.020.02136.815K買入POLONIEX
TRXUSDT Tron / Tether
0.02-2.52%-0.000.020.0230.918K買入BITTREX
TRXETH TRON / Ethereum
0.000.63%0.000.000.0016.000K賣出BITFINEX
TRXBTC TRON / Bitcoin
0.000.52%0.000.000.0015.969K買入BITFINEX
TRXBCH TRON / Bitcoin Cash
0.001.70%0.000.000.002.637K賣出HITBTC
TRXEOS TRON / EOS
0.00-0.37%-0.000.000.003賣出HITBTC
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 節目 如何運作 圖表功能 價格 推薦朋友 網站規則 幫助中心 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 部落格 & 新聞 推特
概覽 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出