trx

TRON

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
TRXUSDT TRON / Tether USD
0.022.65%0.000.020.02250.466M買入HUOBI
TRXUSDT TRON / Tether
0.020.10%0.000.020.02177.254M買入HITBTC
TRXUSDT Tron / Tether USD
0.020.10%0.000.020.02175.891M買入POLONIEX
TRXUSDT TRON / TetherUS
0.020.12%0.000.020.02164.964M買入BINANCE
TRXUSDTPERP TRON / TetherUS PERPETUAL FUTURES
0.020.12%0.000.020.0298.928M強力買入BINANCE
TRXBTC TRON / Bitcoin
0.00-0.27%-0.000.000.0065.067M買入HITBTC
TRXBTC TRON / Bitcoin
0.000.44%0.000.000.0041.568M買入HUOBI
TRXETH TRON / Ethereum
0.000.03%0.000.000.0022.925M賣出HUOBI
TRXBTC TRON / Bitcoin
0.00-0.51%-0.000.000.0020.670M買入BINANCE
TRXETH TRON / Ethereum
0.000.52%0.000.000.0018.127M賣出HITBTC
TRXETH TRON / Ethereum
0.000.37%0.000.000.0015.479M賣出BINANCE
TRXBTC Tron / Bitcoin
0.00-0.51%-0.000.000.0012.085M買入POLONIEX
TRXBNB TRON / Binance Coin
0.000.00%0.000.000.006.145M賣出BINANCE
TRXUSDC TRON / USD Coin
0.020.00%0.000.020.024.521M買入BINANCE
TRXBUSD TRON / BUSD
0.020.06%0.000.020.023.540M買入BINANCE
TRXXRP TRON / XRP
0.071.28%0.000.070.073.478M買入BINANCE
TRXTUSD TRON / TrueUSD
0.020.12%0.000.020.022.586M買入BINANCE
TRXPAX TRON / Paxos Standard
0.020.06%0.000.020.022.458M買入BINANCE
TRXUSD TRON / Dollar
0.020.45%0.000.020.02850.609K買入BITFINEX
TRXUSDC Tron / USD Coin
0.020.68%0.000.020.02648.429K買入POLONIEX
TRXBTC TRON / Bitcoin
0.000.00%0.000.000.00555.995K買入BITTREX
TRXETH TRON / Ethereum
0.000.84%0.000.000.0090.651K賣出BITTREX
TRXUSD TRON / US Dollar
0.020.06%0.000.020.0259.178K買入BITTREX
TRXETH TRON / Ethereum
0.000.34%0.000.000.0044.181K賣出BITFINEX
TRXBTC TRON / Bitcoin
0.00-0.51%-0.000.000.0043.393K買入BITFINEX
TRXUSDT Tron / Tether
0.020.22%0.000.020.0227.882K買入BITTREX
TRXJPY TRON / JPY
1.832.03%0.041.831.809.068K買入BITFINEX
TRXGBP TRON / GBP
0.012.45%0.000.010.018.324K買入BITFINEX
TRXEUR TRON / EUR
0.01-2.11%-0.000.010.018.268K買入BITFINEX
TRXBCH TRON / Bitcoin Cash
0.00-3.96%-0.000.000.00344強力賣出HITBTC
TRXEOS TRON / EOS
0.00-1.02%-0.000.000.005賣出HITBTC
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 節目 如何運作 圖表功能 價格 推薦朋友 網站規則 幫助中心 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 部落格 & 新聞 推特
概覽 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出