xvg

Verge

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
XVGBTC Verge / Bitcoin
0.00-2.88%-0.000.000.00179.804M賣出BINANCE
XVGBTC Verge / Bitcoin
0.00-3.81%-0.000.000.0028.319M強力賣出BITTREX
XVGBTC Verge / Bitcoin
0.00-2.46%-0.000.000.0026.704M賣出HITBTC
XVGETH Verge / Ethereum
0.00-0.03%-0.000.000.0013.308M賣出BINANCE
XVGUSDT Verge / Tether
0.01-0.15%-0.000.010.014.458M買入HITBTC
XVGUSDT Verge / Tether
0.01-1.28%-0.000.010.013.732M買入BITTREX
XVGBTC Verge / Bitcoin
0.000.89%0.000.000.001.577M賣出HUOBI
XVGETH Verge / Ethereum
0.00-0.51%-0.000.000.001.499M賣出HITBTC
XVGETH Verge / Ethereum
0.000.18%0.000.000.0012.229K賣出HUOBI
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 尋求幫助 功能請求 部落格 & 新聞 常見問題 維基 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 尋求幫助 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出