xvg

Verge

 
最後收盤價
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
市場總值
完全稀釋後市值
可用硬幣
總硬幣
交易量
         
XVGBTC Verge / Bitcoin
0.00-2.00%-0.000.000.0023.795M賣出BINANCE
XVGBTC Verge / Bitcoin
0.000.00%0.000.000.003.431M賣出BITTREX
XVGBTC Verge / Bitcoin
0.001.66%0.000.000.003.129M賣出HUOBI
XVGBTC Verge / Bitcoin
0.00-1.75%-0.000.000.001.697M賣出HITBTC
XVGUSDT Verge / Tether
0.00-7.42%-0.000.010.001.453M賣出HITBTC
XVGETH Verge / Ethereum
0.00-2.81%-0.000.000.001.170M買入HITBTC
XVGETH Verge / Ethereum
0.00-2.43%-0.000.000.001.118M買入BINANCE
XVGETH Verge / Ethereum
0.000.69%0.000.000.00598.770K買入HUOBI
XVGUSDT Verge / Tether
0.01-6.81%-0.000.010.01202.453K賣出BITTREX
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 尋求幫助 功能請求 部落格 & 新聞 常見問題 維基 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 尋求幫助 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出