CHARTER COM. CL. A

CQD BER
CQD
CHARTER COM. CL. A BER
 
將近收益
每股收益
市值
股息殖利率
P/E
將近收益
每股收益
市值
股息殖利率
P/E

CQD technical analysis

一種快速簡便的德國股票分析方法

技術分析儀表顯示所選時間周期的即時評分。CHARTER COM. CL. A的匯總基於最流行的技術指標 — 移動平均線、震盪指標、和樞軸點。結果一目了然。