KERVAN GIDA

沒有交易
在超級圖表上查看

KRVGD基本面

KERVAN GIDA收入明細概覽

Turkey對收入數字的貢獻最大 — 去年它帶來了 KERVAN GIDA6.01B TRY, 以及前一年 — 2.62B TRY.

按來源
按國家