BSV / Bitcoin

BSVBTC BITFINEX
BSVBTC
BSV / Bitcoin BITFINEX
 
沒有交易

BSV / Bitcoin交易所

交易BSV / Bitcoin的市場

獲取所有可用市場上的BSV / Bitcoin加密貨幣匯率。在下表中,你將找到基於SMA、ADX、MACD、和其他震盪指標和指標的BSVBTC概覽、績效、和技術分析。

商品代碼
交易所
價格
漲跌 % 1天
Vol in USD 24h
Vol Chg % 24h
最高價 1天
最低價 1天
成交量(Vol) 1天
技術評級 1天
BSVBTCBitcoin SV/BitcoinOKX0.0025700.27%358.978K−34.03%0.0025950.0025481.324K
賣出
BSVBTCBitcoin SV / BitcoinHITBTC0.0025670.27%316.86K−27.23%0.0025820.002544773
賣出
BSVBTCBitcoin SV / BitcoinHUOBI0.0025710.67%226.964K22.83%0.0025940.0025372.667K
賣出
BSVBTCBitcoin SV / BitcoinBITTREX0.00256443−0.08%63.913K60.34%0.002577580.00254576277
賣出
BSVBTCBITCOIN SV / BITCOINCOINEX0.002569870.38%51.893K578.82%0.002588590.0025422431
賣出
BSVBTCBSV / BitcoinBITFINEX0.002563400.20%28.575K−72.19%0.002590600.0025478035
賣出
BSVBTCBCHSV / BitcoinKUCOIN0.002570−0.19%16.255K−35.06%0.0025870.00255448
賣出
BSVBTCBitcoin SV / BTCUPBIT0.0025795201.02%7051908.47%0.0025795200.0025795202
賣出