CME HOUSING FUTURES - WASHINGTON DC (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
CME
WDC1!

WDC1!
CME HOUSING FUTURES - WASHINGTON DC (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
CME
 
上一步
開盤
成交量
 — 
當日價格區間
上一步
開盤
成交量
 — 
當日價格區間
        
WDCQ2020 CME HOUSING FUTURES - WASHINGTON DC (AUG 2020)
20200824.00238.000.00%0.00238.00238.00買入
WDCX2020 CME HOUSING FUTURES - WASHINGTON DC (NOV 2020)
20201123.00233.000.00%0.00233.00233.00買入
WDCG2021 CME HOUSING FUTURES - WASHINGTON DC (FEB 2021)
20210222.00230.200.09%0.20230.20230.20買入
WDCK2021 CME HOUSING FUTURES - WASHINGTON DC (MAY 2021)
20210524.00226.000.00%0.00226.00226.00買入
WDCQ2021 CME HOUSING FUTURES - WASHINGTON DC (AUG 2021)
20210830.00226.000.00%0.00226.00226.00
WDCG2022 CME HOUSING FUTURES - WASHINGTON DC (FEB 2022)
20220218.00227.000.00%0.00227.00227.00強力買入
WDCX2022 CME HOUSING FUTURES - WASHINGTON DC (NOV 2022)
20221128.00226.000.00%0.00226.00226.00賣出
WDCG2023 CME HOUSING FUTURES - WASHINGTON DC (FEB 2023)
20230227.00232.000.00%0.00232.00232.00買入
WDCG2024 CME HOUSING FUTURES - WASHINGTON DC (FEB 2024)
20240226.00234.000.00%0.00234.00234.00買入
WDCG2025 CME HOUSING FUTURES - WASHINGTON DC (FEB 2025)
20250224.00237.000.00%0.00237.00237.00買入
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 如何運作 圖表功能 價格 推薦朋友 網站規則 幫助中心 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 部落格 & 新聞 推特
概覽 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出