Enjin Coin / Bitcoin

ENJBTC BINANCE
ENJBTC
Enjin Coin / Bitcoin BINANCE
 
沒有交易

Enjin Coin / Bitcoin交易所

交易Enjin Coin / Bitcoin的市場

獲取所有可用市場上的Enjin Coin / Bitcoin加密貨幣匯率。在下表中,你將找到基於SMA、ADX、MACD、和其他震盪指標和指標的ENJBTC概覽、績效、和技術分析。

商品代碼
交易所
最新價
漲跌 %1天
漲跌1天
最高價1天
最低價1天
成交量(Vol)1天
技術評級1天
ENJBTCEnjin Coin / BitcoinBINANCE0.000027115.69%0.000001460.000028120.000025644.797M
買入
ENJBTCEnjin Coin/BitcoinOKX0.000027117.88%0.000001980.000028120.00002503636.189K
買入
ENJBTCEnjin Coin / BitcoinHITBTC0.00002713005.88%0.00000151000.00002808000.0000256600543.705K
買入
ENJBTCENJ/BTCCOINBASE0.000027115.94%0.000001520.000028690.00002561140.675K
買入
ENJBTCEnjin Coin / BitcoinHUOBI0.000027258.35%0.000002100.000027930.0000250758.218K
買入
ENJBTCEnjin / BitcoinBITTREX0.000027095.45%0.000001400.000028090.0000257251.565K
買入
ENJBTCEnjin / BTCUPBIT0.0000271604.50%0.0000011700.0000282700.00002614050.433K
買入
ENJBTCEnjin Coin / BitcoinKUCOIN0.000027125.65%0.000001450.000028060.0000256940.052K
買入
ENJBTCENJIN COIN / BITCOINCOINEX0.00002714005.59%0.00000144000.00002823000.00002576006.955K
買入
ENJBTCENJ / BitcoinKRAKEN0.000027145.36%0.000001380.000027970.000026026.321K
買入