ASIA CEMENT CHINA HOLDINGS CORP

沒有交易
在超級圖表上查看

743基本面

ASIA CEMENT CHINA HOLDINGS CORP目前的財務狀況

Q3 23的743總資產為21.81B HKD,比前一個Q2 23少1.32%。 在Q3 23中,總負債減少了2.74%至3.35B HKD。

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0‬
總資產
總負債
貨幣:HKD
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
總資產年增長
總負債年增長
權益總額年增長