MUAR BAN LEE GROUP BERHAD

沒有交易
在超級圖表上查看

MBL基本面

MUAR BAN LEE GROUP BERHAD目前的財務狀況

Q3 23的MBL總資產為353.83M MYR,比前一個Q2 23多3.07%。 在Q3 23中,總負債增加了4.22%至137.92M MYR。

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0‬
總資產
總負債
貨幣:MYR
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
總資產年增長
總負債年增長
權益總額年增長