HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (CONTINUOUS: NEXT CONTRACT IN FRONT)
NG2! NYMEX

NG2!
HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (CONTINUOUS: NEXT CONTRACT IN FRONT) NYMEX
立刻交易
 
上一步
開盤
成交量
 — 
當日價格範圍
上一步
開盤
成交量
 — 
當日價格範圍
立刻交易

NG2!期貨圖表

相關商品代碼

天然氣
天然氣期貨
 
   
NGAS
天然氣 (Henry Hub)
 
   
NATGASUSD
天然氣差價合約
 
   
QG1!
E-mini天然氣期貨
 
   
NATGASUSD
天然氣差價合約
 
   

新聞