Coupang, Inc

CPNGNYSE
CPNG
Coupang, IncNYSE
 
沒有交易
將近收益
每股收益
市值
股息殖利率
P/E
將近收益
每股收益
市值
股息殖利率
P/E

CPNG基本面

Coupang, Inc目前的財務狀況

Q3 22的CPNG總資產為8.13B USD,比前一個Q2 22少3.54%。 在Q3 22中,總負債減少了6.33%至5.95B USD。

Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
總資產
總負債
貨幣:USD
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
總資產年增長
總負債年增長
權益總額年增長
總負債和股東權益
總債務
淨債務
每股賬面價值