G_STOCK

20220225 恆生指數 「進入終極一插的市況之一 序幕」

看空
TVC:DJI   道瓊斯工業平均指數
20220225 恆生指數
2022年02月25日 「進入終極一插的市況之一 序幕」信心指數 ✮✮✮✩✩
恒生指數開始報23,268點高位見23,376點,低位見22,786點,收市報22,901點,跌758點,總成交1770億。
今日裂口低開加大成交破位,向下破了大概在23,550點的頸線,係一個有力量嘅向下跌趨勢。暫時目標是一定會嘗試一月的低位22,709點我12月20號的低位22,665點,如果用我紫色線做出來通道,如果如果跌破通道底量度跌幅大概是1500點,如果用這個量度跌幅佢計大概會跌到22,000點-22300點附近。但是點都好,暫時試今年全年低位先22709至22565點先。暫時唔需要再睇任何平均線因為已經冇用。
另外短期之內不需要太看基本面,(當然你有一些心水股票計得掂數可以睇價去買,但係唔需要心急),如果一穿今年全年低位市況係未見底嘅。
之前都說今次跌市就什麼引起先要解決什麼問題,所以前幾天就寫了打仗市就要打完仗解決,打完仗之後市場就冇得估估吓,大市會轉趨穩定,由於俄羅斯和烏克蘭的實力比較懸殊(因為烏克蘭無核武器,所以俄佬不怕的,都怪解體時放棄了)。
再根據之前打仗的經驗黃金石油應該會在打仗的時候見頂所以有貨的可以慢慢開始減貨,這個位置應該會同頂部不會差太遠用中線趨勢來看。
再加上今次打仗的時間應該會比之前的時間縮短,所以應該好快見到有一個喘息的空間。
另一方面小弟在之前畫了一條中期上升通道線,這條上升通道暫時會在22,370點附近,暫時這一個位置都是比較重要的位置。
另外恒生指數由今次2月17號到現在2月24號已經大概出了三個裂口位估計明天可能會有第四個裂口出現,可能又用裂口爆開支持區,市場職人統計過大約每次四個裂口至五個裂口,好大機會會有一次反彈,但是每次都無日線明確訊號,要在即市跟紅頂白就會看到。
另外在恒生指數的途中我把上面的所有水平支持線減去了 現在專注下面就可以。
小總結
今日用大成交去破位橫行區,依量度跌幅去計有機會去22,000點,但是中間有幾個支持位一22665至22709之間,之後是22500再之後就會進入支持區(resistance area),而22120至21950之間而中線大概在22000點。暫時一定要睇22665至22709頂唔頂得住,但由於是打仗市況,一日打不完所有技術區都是參考,因為解鈴還需繫鈴人,一打完就會彈,所以有需要去減黃金和石油股,之後要小心有烏克蘭業務的保險股(不知香港有無,雖然打仗是不保項目。)
道瓊斯工業平均指數DJI,如果反彈到33290 附近要小心, 穿不到是一個不錯的沽空位來,如果升穿 就會變番之前不死的橫行區,所以各位小心. TSLA都是心水來,如果過不到760元 有機會再 在750-650之間走的,但是要看今天的成交如何了,700元以下都是射程範圍。

試行職人綜合指標 5分滿分, 會因基本, 新聞, 技術, 熱炒, 國策, 概念等等去俾 (盡可能是有就有無就無的方法去俾)。
信心指標是個人主觀的信心問題完成是個人的想法, 兩指標無關連
所有資源黃金全減, 或明天都可減
700 ( 陽燭等破502跟 ) =>502貨, 420-400 以下要小心要減貨
1816(陽燭等破2.32跟) => 2.32跟了
1919 (陽燭等破15.5&16.25跟) =>跟了, 船仔暫時會坐多一會 15.55 阻力
257(陽燭等破6.05跟) =>跟了 6.09. 陽燭上番6.02 就好了
460(陽燭等破1.94跟 OR 1.82再想) => 1.81 低位, 但買不到最尾1.86跟了
16(陽燭等破98.9跟) => 跟了99. , 止95
1093 (陽燭等破9.65跟) => 跟了9.7
2318(陽燭等破66.9跟) => 跟了67
1799陽燭等破16跟) => 跟了16

2022年2月22日
1812(陽燭等破3.94跟)

2022年2月24日
1866(陽燭等破6.36跟) => 未觸發
658(陽燭等破6.1跟) => 未觸發
1772(陽燭等破136.7跟 OR 115 跟) => 未觸發
1121(陽燭等破10跟) 跟了又走了, 改了位10元, 明天博下有無陽燭
6078(陽燭等破9.7跟) => 未觸發
3%至5%止蝕和單日轉陰燭都要止, 留意1-3日.

如果想看在下的即市資訊,請FOLLOW 在下IG 或FACEBOOK 啦. 謝謝支持!
www.facebook.com/GStock888

www.instagram.com/gstock888/

市場職人 - GSTOCK888