G_STOCK

20210617 恆生指數

看空
TVC:HSI   恆生指數
20210617 恆生指數
前文回顧 6月16日
昨天恆指都是先高後低的而且都穿了28600 的小型橫行區, 如果一兩日內都不升穿28600 恆指進一步再危險狀態, 下面支持28300 , 28000 (心理上) 之後是27800,27500, 上面是28600 之後29000, 暫時用形態看, 陰陽燭, 技術阻力, 橫行和MA阻力都是向上阻力大, 向下阻力小, 所以最近都是先升後回的形態, 所以各位戰場上一定要小心一點, 雖然真是有股升的 (如STORY中說3303... 等), 但是小心注碼為上, 有需要都是29000 附近跟下7500 一類對沖下 大市進入易跌難升的形態,個股方面有下面的股有些異動

如果真是想看下 號碼
2013 橫行想破位
8083 有風險但是機會見底
3898 破位
460 反彈見短底
175 CUP & HANDLE
2382 橫行底

6月17日
恆指結果都是穿了28600 , 而且更到了準備測試下一個支持位28300 (-28400) 附近, 暫時都是, 個市, 之後下面支持, 28000 (心理上) 之後是27800,27500, 上面是28600 , 明天可能有一個小反彈到28600 阻力又可能再跌過( 這是估下先姐), 如果亂講中的話到時有需要再買些7500 (沽野一類),etc...個人止蝕29200 附近先....(過28500 就開始反彈了=> 都是預計).... 在這橫行區27500-29200 之間 由3月到現在已經橫行了67-70個交易日附近了, 在下認為應該準備決勝負了, 照現在的阻力位 (上面篇文說的技術阻力位),下試機會是大過上升機會的, 連續7日都陰燭(應該好耐好耐無試過),我相信在星期五前如果未能升到28600 之上都是向下機會大, 下跌可能 到26800,26400, 26000的位置 (26000最大的支持),所以在下都在近幾日的開市準備說大家小心為上 加有需要開沽對沖一下, 昨天個股方面跌跌跌, 特別是強股都有洗, 所以特別在這兒再講, 如果要短炒的, 買入後馬上收市時是陰燭在下會走的機會好好好好大, 特別在這樣差的市況下, 更應該要食就食要走就走, 總之暫時逢高都可以減和沽下野對沖下....最後希望議息會議可以幫一幫大市手到28600 俾各位減下野和沽啦....

如果真是想看下 號碼 (高風險)
1766
1193
1913
9911
1044

總之一定要快,市有得食,要食.大市小心為上...
小弟會在動態POST果面再次即時跟進的。。。。

開始準備寫了: 暫時不寫住,看多一日先,有需要留意動態POST

如果我寫嘅嘢對於你有少少共鳴嘅話, 或幫到你的話, 請like一like 或分一分享
共勉之 - 市場職人 GSTOCK

如果想看在下的即市資訊,請FOLLOW 在下IG 或FACEBOOK 啦. 謝謝支持!
https://www.facebook.com/GStock888

https://www.instagram.com/gstock888/

市場職人 - GSTOCK888
免責聲明

這些資訊和出版物並不意味著也不構成TradingView提供或認可的金融、投資、交易或其他類型的意見或建議。請在使用條款閱讀更多資訊。